Hopp til hovedinnhold
Avslutningsseremonien til bachelor paramedic-studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus den 29. mai, 2017. Foran: Det første kullet. Bak: Lærerne og initiativtaker Bjørn Bjelland (i dress). Foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Slik går det med Norges første kull med bachelor i prehospitalt arbeid

Ni måneder etter endt studie er alle i jobb. De fleste jobber i ambulansetjenesten. Andre har fått jobb på legevakt, i helsehus, på akuttmottak, som helsevakt, i Forsvaret - og som redningsmann i luftambulansen.

Ambulanseforum nr. 1 2018. Tekst: Live Oftedahl

Det var i 2014 at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), nå OsloMet – Storbyuniversitet, tok det spenstige skrittet å starte opp en utdanning uten at det var konsensus nasjonalt om hvordan en bachelor i prehospitalt arbeid skulle være oppbygd.

De forserte rett og slett utdanningsbyråkratiet.

Dette er en av grunnene til at det har knyttet seg stor spenning til hvordan studentene vil bli tatt imot i ambulansetjenesten og helsevesenet ellers.

Menn i flertall

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.