Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Luftambulansetjenesten / John Trygve Tollefsen / BSAA


Babcock har tapt 350 millioner kroner på to år

Luftambulanseselskapet har foreløpig ikke klart å levere overskudd etter at de tok over ambulanseflygingene i Norge.

Det viser de ferske regnskapstallene for de to første regnskapsårene til Tromsø-baserte Babcock Scandinavian Air Ambulance, skriver E24 på sine nettsider.

Selskapet overtok ambulanseflygingene i Norge for snart to og et halvt år siden, og har foreløpig ikke klart å skape overskudd i selskapet.

Når regnskapet nå foreligger er både driftsresultatet og det totale årsresultatet blodrøde.

Babcock følger ikke kalenderår for regnskapet - regnskapsperioden gjelder fram til 31. mars 2021.

− 52 millioner kroner minus på driften

Selv om selskapet økte inntektene med vel 140 millioner kroner sammenlignet med 2020, fra 399 til 537 millioner kroner, så går driften med 52 millioner kroner i minus.

Det er for så vidt mer enn en halvering sammenlignet med året før da driftsunderskuddet var på 129 millioner kroner.

Om man plusser på finanskostnader på 80 millioner kroner blir årsresultatet nokså nøyaktig 132 millioner kroner.

Også det er en nedgang fra året før da årsresultatet havnet på 218 millioner kroner.

Konfliktfylt overtagelse

Babcock Scandinavian Air Ambulance overtok ambulanseflygingene på oppdrag fra Luftambulansetjenesten HF fra Lufttransport i 2019.

Overtagelsen var preget av sterke konflikter – blant annet tapte selskapet en rettssak i Nord-Troms tingrett etter at selskapets cirka 90 piloter hadde saksøkt sin nye arbeidsgiver med krav om å få beholde lønns- og pensjonsbetingelser fra Lufttransport.

Tingrettens dom slo fast at overtagelsen av luftambulansekontrakten var å betrakte som en virksomhetsoverdragelse – en dom som Babcock valgte ikke å anke til lagmannsretten.

I forbindelse med overtagelsen ble det også oppdaget tekniske feil på selskapets helt nye fly – noe som førte til at Babcock var nødt til å leie inn ekstrafly for å kunne opprettholde beredskap og tilgjengelighet.