Hopp til hovedinnhold


Avviser kritikken av ny beredskap

Region Hovedstaden i Danmark avviser den massive kritikken som flere ambulansepersonell har rettet mot ambulanseberedskapen etter en større omlegging av prehospital tjeneste i Danmark.

Den 1. september 2009 var en travel dag med noen innkjøringsvanskeligheter og enkeltstående tilfeller hvor målet for responstiden ikke ble overholdt, men selv om den gjennomsnittlige responstiden steg, så var stigningen liten og ikke kritisk.

Les hele saken i Beredskabsinfo: Region afviser redderes kritik av nyt beredskab

Bakgrunn: Kaos i Danmark

Les også i Politiken: Ambulancer kører trods børnesygdomme og Hveranden ambulance forsvinder

Se også Region Hovedstaden: De nye biler

Mer om saken fra Region Hovedstaden: Status for det ny akutberedskab

Slik lyder meldingen fra Region Hovedstaden, som i det store og hele avviser den massivee kritikken som et stort antall ambulansearbeidere har rettet mot ambulanseberedskapen etter at regionen den 1. september reduserte beredskapen kraftig og selv overtok driften av vaktsentralen.

Et stort antall ambulansearbeidere har kontaktet BeredskabsInfo og fortalt om alvorlige problemer med ambulanseberedskapen i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har i kontraktene med ambulanseoperatørene forbudt operatørene og deres ansatte å uttale seg om ambulanseberedskapen, så derfor må ambulansearbeiderene opptre anonymt. Omtrent 100 ambulansearbeidere har fortalt om cirka 150 episoder som de har oppfattet som problematiske.

Region Hovedstaden fastholder imidlerti at oppstarten av den nye akuttberedskapen forløp uten store problemer. Regionen erkjenner at det har vært utrykninger hvor regionens eget mål for responstiden ikke har blitt overholdt, men det er ifølge regionen kun snakk om enkelttilfeller.

Samtidig mener regionen at ambulansepersonellets krikk først og fremst har dreid seg om ikke-akutte oppgaver.

870 turer på første dag - 742 på andre dag
Regionens oppgir at den 1. september 2009 ble det disponeret 870 turer på den nye vaktsentralen. De fordelte seg på 241 prio 1-turer, 228 prio 2, 60 turer med akuttlegebil, 112 ikke-akutte ambulanseturer, 96 syketransporter med ambulanse og 133 syketransporter med kjøretøyer for liggende syketransport.

Den 2. september falt antallet turer markant til 742, fordelt på 198 prio 1-turer, 158 prio 2, 40 turer med akuttlegebil, 93 ikke-akutte ambulanseturer, 99 syketransporter med ambulanse og 154 liggende syketransporter med kjøretøyer for dette..

Region Hovedstaden oppgir at den gjennomsnittlige responstien for prio 1-turer den 1. september til 09:10 minutter og 20:13 minutter for prio 2. Dagen etter var den gjennomsnittlige responstiden for prio 1-turer falt til 07:06 minutter og for prio 2 til 14:54 minutter. Regionens mål for responstiden er at 90% av ambulansene skal være fremme innen 13 minutter. Den 1. september var tallet 15:26 minutter og den 2. september 13:59 minutter.

Responstidene for den liggende syketransporten kan ifølge regionen ikke regnes ut på grunn av tekniske problemer.