Hopp til hovedinnhold


Avvikler ambulansekutt i Nordlandssykehuset

Én måned etter at vedtaket ble gjort, ber adm.dir Paul Martin Strand om at styret i Nordlandssykehuset ikke viderefører sparetiltakene i ambulansetjenesten, melder Avisa Nordland.

Pressemelding fra Nordlandssykehuset: Strakstiltaket opphører
Bakgrunn: 20 millioner kroner i overtidsbruk i NLSH sin ambulansetjeneste
Les også: Ambulanse protester ble ikke vurdert av styret
Lofotposten: Pasient med blødende magesår måtte vente halvannen time på ambulansen
Dette til tross for at tiltaket - med å ta ambulanser ut av beredskap ved behov for overtid - har fungert etter intensjonen.
Både kommuner og regionråd, samt fagfolk og tillitsvalgte har protestert mot vedtaket. Flere har fryktet at ambulansekutt skal gå på bekostning av liv og helse.
Mer om saken: Nordlandssykehuset i økonomisk krise og Ambulansetiltak utsatt
Les også: – Noen kommer til å døVil ikke godta ambulansekutt– I verste fall kan liv gå tapt og – Nordlandssykehuset bagatelliserer ambulansekuttene
– Administrasjon av tiltaket har krevd ikke ubetydelig tid fra ambulansesjef, og det har skapt uro og usikkerhet utenfor foretaket. For å skape ro rundt arbeidet med ny ambulanseplan ønsker ikke direktøren å videreføre tiltaket i dagens form, det betyr at det ikke lengre alltid skal vurderes om ambulanse skal tas ut av beredskap ved fravær som må dekkes inn ved hjelp av overtid. Det vil fortsatt være aktuelt å ta ambulanser ut av beredskap, enten pga feil med bilen eller pga vansker med å få tak i kvalifisert og uthvilt personell, skriver han i styredokumentene.
Samtidig er man klar på at «overforbruket» i ambulansetjenesten må stoppes.
Les mer om saken hos Avisa Nordland