Hopp til hovedinnhold
Utstyrspakking av smittevernmateriell. Foto: OUS
Utstyrspakking av smittevernmateriell. Mangel er rett rundt hjørnet. Foto: OUS


Åtte anmodninger om bistand fra Forsvaret

Fredag jobber Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) med åtte bistandsanmodninger fra sivile myndigheter. Smittevernutstyr er ikke på listen.

Forsvarets forum fikk fredag formiddag tilsendt følgende oversikt over de pågående bistandsanmodningene som har kommet inn til FOH:

9. mars: Støtte til Drammen sykehus med lån av telt
Forsvaret har bistått Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage. Det er et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand, stod det i en pressemelding fra FOH 12. mars. 

13. mars: NOR CSSBn støtter med eksternt mottakssenter Orkdal sykehus
Forsvaret støtter med bygging av eksternt mottakssenter ved Orkdal sykehus. Ifølge NRK er det reist flere telt på parkeringsplassen bak sykehuset, for å holde sykehuset koronafritt. 

13. mars: Støtte til AVINOR med utlån av flyoperative flater på Sola
Forsvaret støtter Avinor med utlån av militære flyoperative flater ved Sola Lufthavn, ifølge Forsvarets egen tidslinje.

16. mars: HV-02 støtter Politiet med utvidet grensekontroll på OSL Gardermoen
Øst politidistrikt opplyser til Forsvarets forum at anmodningen fra Politiet til Heimevernet handler om å bistå Politiet i å gjennomføre oppgaver knyttet til grensekontroll. Oppdraget går ut på å ledsage passasjerer og passe på passasjerer som venter på å returnere til hjemlandet sitt. 

16. mars: MAR CSS støtter Haukeland sykehus med utlån av telt
Marinens logistikkommando har bidratt med å sette opp et telt utenfor Haukeland sykehus i Bergen. Dette fungerer som et «triage-rom», hvor de organiserer pasientene ut fra skadeomfang og hvor kritisk tilstanden deres er. I tillegg forhindrer det koronasmitte inne på sykehuset.

17. mars: HV-05, HV-12, HV-14, HV-16 og HV-17 støtter Politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland
Ytterligere 250 heimevernssoldater startet klargjøring til støtte til fem politidistrikt med grensekontroll langs svenskegrensen. Etter bistandsanmodning fra Politidirektoratet støtter Heimevernet nå med grensekontroll, inkludert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Til sammen deltar 300 soldater fra fem Heimevernsdistrikter. Soldatene har begrenset politimyndighet, men skal ikke bære våpen.

Denne listen inkluderer ikke avsluttede oppdrag. 

20. mars: En sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støtter Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2.april.

20. mars: To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø.

Ingen bistandsanmodning om smittevernutstyr

De siste dagene har det vært meldt om manglende smittevernutstyr i store deler av landet. Når Forsvarets forum spør FOH fredag formiddag, opplyser de at de fortsatt ikke har mottatt noen bistandsanmodning om smittevernutstyr.

Forsvarets sanitet (FSAN) har tidligere sagt til Forsvarets forum at de er forberedt på å bistå med personell og materiell. Hvor mye materiell som er på lager, er ikke oppgitt. 

Kommunikasjonssjef Hans Meisingset i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) skrev onsdag i en e-post til Forsvarets forum at de ikke kan gi ut informasjon om lagerbeholdninger generelt, men at Forsvaret i hovedsak har to forsyningskilder: Den ene er rammeavtaleleverandør Medic, den andre er leveranser gjennom NSPA (Nato Support and Procurement Agency).

– I forbindelse med situasjonen som samfunnet nå står oppe i, er det Sykehusinnkjøp som prioriterer fordeling av smittevernutstyr. Dette inkluderer materiell som i en normalsituasjon ville vært levert direkte fra Medic til Forsvaret, skriver han.