Hopp til hovedinnhold


Årlig kamp for MC-ambulansen

Paramedic Roger Bakke ved Ullevål universitetssykehus melder om tusen oppdrag i året, og at det ikke er tvil om at MC-ambulansen har reddet liv. Likevel er det hvert eneste år er kamp for å beholde MC-amublansen i Oslo, ifølge mc24.no.
Med unntak av 2013 har MC-amublansen i Oslo vært i drift siden oppstarten i 2006. Noen år med full drift fra klokka 7 til 22, mens den denne sesongen er i drift i tidsrommet mellom klokka 7 og 19.
Fordelene med en MC-ambulanse bør være innlysende for de fleste: Bakke oppsummerer at en MC tar seg raskere fram i bytrafikk enn en vanlig amublanse, og at føreren - som er paramedic - kan drive livreddende førstehjelp inntil den ordinære amublansen er på plass.
Paramedic er yrkestittelen til ambulansearbeidere med utvidet medisinsk utdannelse.
– At vi har reddet leiv er det ikke tvil om. Ved for eksempel hjertestans teller hvert minutt og sekund, minner Bakke om.
Han legger imidlertid ikke skjul på at det er mangelvare av paramedics, og at de som bemanner MC-ambulansene tas fra staben som til vanlig kjører ambulanse med fire hjul.
Kjemper for tilbudet
Til tross for de positive erfaringene med MC som utrykninskjøretøy i ambulansens tjeneste, er det ingen selvfølge at tilbudet vil bestå.
Ledelsen ved Ullevål universitetssykehus satt for to år og skulle få beredskapskabalen til å gå opp, og kom da fram til at det ikke var nok bemanning til å gi både to- og firehjulede ambulanser forsvarlig bemanning.
I den forbindelse minner Bakke igjen om at det er så mange positive sider ved MC-ambulansen at han sterkt anbefaler at den bør være i full drift.
– En MC kommer greit fram i rushtrafikken, på grusveger og stier og kan ta snarveger over gangbruer. Det sparer også ressursene fra de vanlige ambulansene. Ved et skadested kan vi annulere utrykningen til ambulansen, eller tilkalle flere, sier Bakke.
I dag har paramedics som bemanner MC-ambulansene ett skift på 12 timer, mens Bakke mener det optimale hadde vært om det hadde vært to skift på 7,5 timer.
– Når det er to skift, orker mannskapene mer, spesielt i regnvær og når det er varmt, sier Bakke.
Han er likevel innforstått med at tjenesten må veies opp mot driften av vanlige ambulanser.
Les mer om saken hos mc24