Hopp til hovedinnhold
Olav Østebø. Foto: Live Oftedahl
Olav Østebø. Foto: Live Oftedahl


Årets Paramedic - Olav Østebø

Årets Paramedic har vært sentral i arbeidet med etablering av ambulansefaget i den videregående skolen. Med løgn og lempe ble han lurt til AmbulanseForum 2010s første dag, slik at han kunne få prisen utdelt.

Han har også vært sentral i arbeidet med å utarbeide ambulanseplan i regi av Rogaland Fylkeskommune.

For dem som kjenner miljøet, og hører stikkordet Rogaland, kommer det neppe som en bombe at Årets Paramedic da går til Olav Østbø.

I begrunnelsen for prisen står det blant annet at Olav Østebø har jobbet i norsk ambulansetjeneste siden 1990, og har vært en pådriver for å få etablert fast tomannsbetjening i distriktet, er genuint interessert i faglig utvikling og systemer for å sikre kvalitet i behandlingen.

Han har vært sentral i revitalisering av Helse Stavangers planverk for katastrofer, og i utvikling av prosedyrer for ambulansetjenesten i Helse Stavanger. Han var også med på utvikling av Nasjonal Paramedic-utdanning. Med mer!

Nå jobber han altså med gevinstrealisering av nytt nødnett for helsevesenet, og ble lurt til å komme første dag på AmbulanseForum 2010, selv om han er midt oppi noe strategiarbeid som må fullføres innen onsdag før han drar på ferie, så egentlig hadde han tenkt seg en tur i morgen, før han drar med familien til Riga.

Så med løgn og lempe ble han lurt til AmbulanseForum 2010s første dag, slik at han kunne få prisen utdelt. Han hadde til og med “fått vite” hvem som var Årets Paramedic.

– Det er rundt ti forslag hvert år, mange gjengangere, men to-tre nye i år. Ingen var i nærheten av Olavs brede erfaring, forteller Øyvind Nøhr, studieleder på Høgskolen i Lillehammer som deler ut prisen sammen med Laerdal Medical.

Så hvordan føles det?

- Det føles bra! Men jeg hadde ikke forventa det, sier Olav Østebø som jo ble lurt trill rundt i år.
Det har vært en debatt om tittelen burde være Årets Ambulansearbeider eller Årets Paramedic, hva synes du?

– Jeg synes det er riktig at det heter Årets Paramedic, så lenge det er et av kriteriene.
Synes du det burde være en egen pris for Årets Ambulansearbeider?

– Ja, det synes jeg godt det kunne vært. Men så lenge kriteriet er at du skal være paramedic, så er vel Årets Paramedic mer presist.

Det har vært mye følelser i dette altså!

– Ja, jeg vet det, og det forstår jeg, men jeg har hatt et mer avslappa forhold til det. Årets Paramedic er mer presist i forhold til kriteriene.

Prispengene på 10.000 fra Laerdal Medical skal brukes til faglig utvikling. Olav Østebø kunne tenke seg en faglig reise, for å hente erfaringer fra andre land, for eksempel i utviklingen av en bachelor paramedic og på området dokumentasjon, analyse og rapportering.

– Jeg vil høste erfaringer fra andre land, for å se hvordan vi kan bruke det i vår utvikling.
Hvor vil du dra da?

– Jeg tror jeg vil dra til Skottland eller England, muligens til USA, Australia er for langt vekk, ellers kunne det vært svært nyttig å dra til Australia, der er det faglig sett gull, jeg leser masse artikler derifra og har møtt representanter på andre konferanser.

Gratulerer Olav Østebø!