Hopp til hovedinnhold


Årets paneldebatt: Krav til responstider?

2-450responstid
Økt press på akutttjenesten - dimensjonering, differensiering og status for nasjonale responstider. Hvor går vi? Vi venter alle spent på den nye akuttforskriften som har ligget gjemt i Helse- og omsorgsdepartementets juridiske avdeling mystisk lenge.
Sjekk program, påmelding og priser på årets konferanse
Gjennom debatten ønsker vi å ta temperaturen på det folk snakker om i akuttnorge. Dimensjonering, differensiering og responstider - tre lange, vanskelige ord. Enda lengre blir de når de henger sammen som her: For hvordan ser Norges prehospitale akuttmedisinske framtid ut?
En tomannsbetjent ambulanse bemannet med forskriftsmessig kompetanse koster penger. Det er ikke lett å få penger til å sette inn nye enheter selv om alle enheter på stasjonen kjører det remmer og tøy holder med dagens fokus på økonomi og sparing i alle helseforetak.
Det er store forskjeller mellom helseforetakene på hvor mange ambulanseenheter man har i forhold til befolkningstall; altså dimensjonerer man forskjellig. En del steder kjører man så mye at det blir lite beredskap igjen. På mange turer får ikke mannskapene brukt kompetansen sin.
Burde man differensiert hvilken kompetanse en ambulanse skal inneholde? Trenger alle være fagarbeidere? Bør paramedics med lang erfaring i høyere grad kunne ta vurderingsoppdrag? Skal man innføre «hvite biler»? Involvere frivillige mer? Samarbeide bedre med kommunelegen eller legevakten? Kunne man både spart penger og høynet beredskapen ved å velge andre transportformer på grønne oppdrag og overføringsoppdrag? Eller blir det bare rotete? Er flere solo-paramedics framtiden? Eller helseekspresser?
Burde man innført responstidskrav, eller er det for dyrt og urealistisk med vår geografi? Ville innføring av krav bety at man må gå tilbake til hjemmevakter igjen flere steder? Eller at oppdragsmengden per ambulansearbeider i spredtbygde strøk blir så liten at man får vanskeligheter med å opprettholde kompetansen?
Vi har satt sammen et panel som vi vet har forskjellige meninger omkring disse spørsmålene. Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse skal lede debatten i år som i fjor.