Hopp til hovedinnhold
Laerdal Medical sitt hus i Stavanger. Foto: Ian Capper, Wikimedia Commons


Årets kompetansepris fra HR Norge går til Laerdal Medical

– Vår overordnete strategi er å bidra til å redde 500 000 liv mer enn vi bidrar til i dag, forteller Arne Seglem Larsen, Corporate Director HR & IT i Laerdal Medical. 

– Vi ser på dette som en stor anerkjennelse for det arbeid vi som selskap utfører og de tiltak vi holder trykk på for å bygge kompetanse i organisasjonen. Sånn sett får prisen betydning for det arbeid vi gjør internt og virker som inspirasjon til å få til ytterligere forbedring.
- Hva har dere gjort for å få de ansatte til å forstå og ha eierskap til forretningsstrategien? 
- I juni 2013 samlet selskapet 70 sentrale ledere fra 24 nasjoner for å diskutere strategien og for å konkretisere hva levering vil innebære i den enkelte enhet. Etter at strategien ble besluttet på overordnet nivå har ledere på ulike nivå konkretisert hva dette betyr på deres nivå i form av prioriteringer og tiltak for kommende periode. Underveis har vi distribuert informasjon i skriv, på film og ved animasjon. Vi har også oppmuntret til å dele historier fra de ulike lokasjoner om hvordan strategien implementeres. Vi er stolte over at vi på ansattundersøkelsen som ble gjennomført i november 2013 fikk 5,2 (på en skala fra 1 – 6) på spørsmålet «I understand the key elements in the Laerdal business strategy», sier en fornøyd Arne.
- Kan du si litt om måten dere tenker kompetanse på og «The Circle of Learning» og hvordan denne fungerer?
- Circle of learning er en modell som primært er utviklet med hensyn på hvordan vi skal utvikle og gjennomføre læring for kunder. Men vi tar vår egen medisin og bruker den også som refleksjon når interne læringsprosesser utvikles. Modellen vektlegger en «blended» tilnærming til læring, med fokus både på individuell læring, med den ansatte som en aktiv deltaker, og på læring i team. Modellen inkluderer både den kognitive dimensjonen og den sosiale dimensjonen ved læring, sier Arne.
Les mer om saken hos HR Norge