Hopp til hovedinnhold
kirurgi hansker
Plasthansker står for mye av plastavfallet på norske sykehus hvert år. Illustrasjonfoto: Thinkstock


Arendalsuka: Sykehusene skal redusere plastbruken

En rapport fra rådgivningsselskapet Mepex som ble lagt frem under Arendalsuka, dokumenterer hvor mye plast vi bruker ved sykehusene og peker på mulige tiltak for å redusere plastbruk og øke andelen som gjenvinnes.

Sykehusene tar utfordringen og følger opp. Dette skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

Sykehusene bruker mye plast og det er gode grunner til at det er slik. Det er et praktisk og billig materiale, det sparer tid og det emballerer utstyr som skal være sterilt. 

Rådgivingsselskapet Mepex har vært inne i Oslo universitetssykehus for å se hva slags plast sykehuset bruker og kaster.

Målet med prosjektet har vært å finne ut hvordan plastbruken ved sykehusene kan reduseres og mer plast kan gjenvinnes.

Det har resultert i en fyldig rapport som viser situasjonen i dag. En slik oversikt har vi ikke hatt før.

Gjelder alle sykehus i landet

– Her er det mye å ta tak i. Dette er ikke bare en problemstilling ved Oslo universitetssykehus, men gjelder alle sykehusene i landet, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt. 

– Noen av de tiltakene som foreslås kan gjennomføres på kort sikt, andre krever at vi går mer i dybden.

Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst skal samarbeide om oppfølgingen av rapporten, og Sykehusinnkjøp vil spille en viktig rolle. Faktagrunnlaget ligger på bordet, nå lover vi at vi skal følge opp.

Hovedfunn fra rapporten

 Gode muligheter for å redusere plastbruk

  • Det finnes gode flergangsalternativer for mye av engangsplasten.
  • Det kastes 400 tonn ubrukte produkter i året.
  • Plasthansker er det enkeltproduktet vi finner mest av. Nasjonalt bruker man om lag 1 300 tonn engangshansker i året.
  • Forbruket av avfallsposer er svært høyt og utgjør i seg selv en stor avfallsmengde. Mange poser har veldig lav fyllingsgrad.

Potensial for å øke gjenvinning av plast

  • Mye av plasten er av høy kvalitet og godt egnet for gjenvinning.
  • Endringer i emballasjevalg vil gjøre det mulig å gjenvinne mer av plasten:

Mye emballasje er satt sammen av plast og papir, noe som gjør den utfordrende å gjenvinne. Plastdelen i slik emballasje utgjør 7 % av all plasten.

30 % av plasten består av flere polymertyper som er satt sammen. Å bruke kun en materialtype gjør det mulig å gjenvinne denne plasten.