Hopp til hovedinnhold


Arbeidstilsynet varslet

Etter å ha mottatt bekymringsmelding skal Arbeidstilsynet granske arbeidsmiljøet i ambulansetjenesten i Helse Fonna.

Etter å ha mottatt bekymringsmelding skal Arbeidstilsynet granske arbeidsmiljøet i ambulansetjenesten i Helse Fonna.

Les hele saken i Haugesunds Avis: Arbeidstilsynet varslet

Les også: Avventer å svare på kritikk

HAUGESUND: – Vi har mottatt bekymringsmelding om ambulansetjenesten til Helse Fonna, og vi vil ha et møte med Fonna så snart som mulig, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Johs Lægland.

Det skal bli etablert en gruppe som skal undersøke tjenesten nærmere. Bekymringsmeldingen gjelder arbeidsturnusen og arbeidsforholdene til de ansatte.

– Opplysningene som har kommet fram er bekymringsfulle, sier Lægland.

Mange vil ha endring

Responsen etter at Haugesunds Avis skrev om Leif Magnus Bådsvik har vært enorm. Som tidligere ambulansearbeider gjennom 17 år fortalte han om det han mener er kritikkverdige forhold ved ambulansetjenesten i Helse Fonna.

LES OGSÅ: Frynsete ferieavvikling i Fonna

Ledelsen svarer: - Dette er unntaket, ikke regelen

I ettertid har åtte ambulansearbeidere, som jobber eller har jobbet i Helse Fonna, vært i kontakt med Haugesunds Avis for å fortelle om problemer i ambulansetjenesten.

– Dette er dessverre den eneste måten det kan skje endringer i ambulansetjenesten, mener de.

Ambulansesjåførene opplever å få liten eller ingen støtte fra de tillitsvalgte. Tidligere denne uka tok de tillitsvalgte ledelsen i forsvar. De hadde ikke hørt noe om problemer med ledelsen.

– Jeg tror aldri de tillitsvalgte har hjulpet oss. De er kompiser med sjefene, hevder en av sjåførene.

Går ut over pasienter

Bruk av vikarer, press for å unngå avviksrapport og ukultur blant lederne skal, ifølge ambulansesjåførene, gå ut over pasientene.

– Jeg har i flere år hatt dårlig samvittighet for at jeg ikke har sagt ifra om situasjonen i ambulansetjenesten. Forholdene har gått ut over pasienter, og det vil det fortsatt gjøre om det ikke skjer endringer, sier en person som ikke vil stå fram med navn av frykt for represalier.

Redsel for å miste jobben eller bli omplassert er tydelig blant de ansatte.

– Ledelsen kan omplassere oss ved behov. Det betyr at vi er avhengig av ledernes velvilje for å få bli på stasjonen en er på, mener en annen kilde.

Ambulansesjåførene sier at ledelsen skviser ut ansatte som de ikke liker, ved å omplassere dem eller ved å nekte dem vakter.

– Jeg har mange ganger hørt ledelsen true med at det finnes nok av folk som vil inn i ambulansetjenesten dersom noen konfronterer dem.

Får ikke melde avvik

Et av problemene ambulansesjåførene legger fram, er at avviksmeldinger ikke blir godt mottatt av ledelsen og heller ikke besvart. Avvik skal rapporteres for å forbedre tjenesten og rette opp i feil.

– Men de vil ikke høre noe om avvik i Helse Fonna. Det finnes ikke medarbeidersamtaler heller, hevdes det.

Haugesunds Avis får versjoner om episoder der urutinerte vikarer har satt pasienter i fare. Ifølge kildene får hendelsene ingen konsekvenser for ansatte som har ledelsens nåde.

– Jeg vil ikke at min familie skal bli hentet av vikarer i ambulanse. Jeg vet hvor urutinerte vikarene kan være, sier en sjåfør.

Sparer penger

En annen kilde forteller at ledelsen er så opptatt av å spare penger at det er på grensen til å være uforsvarlig.

– En periode måtte vi ha brukte sprøyter i brusflasker, fordi ledelsen hevdet at det ikke fantes kanylebokser. Men det var bare for å spare penger, påstår en person.

– Ledelsen må gå

Ambulanseansatte Haugesunds Avis har vært i kontakt med, sier enstemmig at det er ledelsen som er hovedproblemet.

– De har fått regjere i altfor mange år. En dag må alt dette komme fram, forteller de.

Samtlige mener at det er dårlig ledelse i organisasjonen.

– Sjefene bør skiftes ut, er beskjeden fra kildene.

Ikke tro på intern løsning

– Arbeidstilsynet og hovedverneombudet må kobles inn. Det trengs en revisjon av hele lederstrukturen, og det bør komme inn folk utenfra. Situasjonen er ikke bra sånn den er nå.

– Sykehusledelsen skulle visst hvor ille det er i ambulansetjenesten. Men de har ikke nok guts til å skifte ut ledelsen, tror en person.