Hopp til hovedinnhold


App til ambulansearbeidere er med i oppløpet til en arbeidsmiljøpris

En nyutviklet app fra Præhospitalt Center i Region Sjælland gjør at ambulansearbeidere raskere kan treffe korrekt beslutning om hvor akuttpasienter skal transporteres hen, skriver BeredskabsInfo.
Det sparer kostbar tid for både ambulansearbeidere og pasienter, og det er bakgrunnen for at den nye appen har blitt nominert til Arbeidsmiljøprisen 2018.
Præhospitalt Center i Region Sjælland hadde lenge etterlyst en digital løsning for å skape en mer effektiv arbeidsgang i forbindelse med transport av pasienter innenfor akuttberedskapen og transport av øvrige borgere. Både medarbeiderne og ledelsen hadde vært oppmerksomme på at en digital løsning også ville forbedre arbeidsmiljøet. Derfor samarbeidet ledelsen og medarbeiderne om utviklingen av appen som nå har løst mange av utfordringene på Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Mindre frustrasjon og færre telefonoppkall

Når ambulansearbeiderne tidligere skulle treffe en beslutning om hvilket sykehus en pasient skulle transporteres til, måtte de gå gjennom et 17 sider langt dokument. Dokumentet var komplisert, derfor måtte ambulansearbeiderne ofte ringe til AMK-vaktsentralen for å få den nødvendige informasjon om det rette sykehuset.
– Den prosessen fratok personellet kostbar tid til å besvare akutte oppkall fra borgerne. Men med appen føler ambulansearbeiderne at de alltid har den rette informasjon til å treffe den beste beslutningen. Så det øker deres selvstendighet, medeierskap og arbeidsglede, sier seksjonsleder Brian Lindekilde Hansen fra Præhospitalt Center i Region Sjælland. Han tilføyer at befolkningen samtidig mottar en mer effektiv og profesjonell tjeneste.
Vinnerne kåres ved en prisutdeling den 11. april 2018 på Axelborg i København.
Les mer om saken hos BeredskabsInfo