Hopp til hovedinnhold


Åpnet nytt akutt-tilbud

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er offisielt åpnet. Kommunen overtar stadig flere oppgaver fra sykehusene, og er nå klar til å håndtere flere tusen liggedøgn med en ny pasientgruppe, melder Kristiansand kommune.
Sykepleierne og kollegene på Øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal gi et tilbud til sine pasienter døgnet rundt, sju dager i uka. ØHD på Valhalla i Kristiansand er et samarbeid mellom tre kommuner, og representerer noe helt nytt i helsetilbudet til innbyggere i Kristiansand, Lillesand og Birkenes.
Tilbudet gjelder pasienter som har kjente diagnoser eller kroniske sykdommer, og som kan dra nytte av øyeblikkelig hjelp uten å bli innlagt på sykehus. Pasientene skal etter planen ligge i maksimalt tre dager.
- Et typisk tilfelle kan være en person med en luftveisinfeksjon som skal ha behandling og som er til observasjon, sier avdelingsleder Liv Solveig Torsøe.
- Bedre for pasientene
Hittil har pasientene i målgruppen for ØHD fått sin behandling på sykehuset. Både Torsøe og helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli er sikre på at pasientene vil ha fordel av at de er på ØHD-avdelingen på Valhalla helsesenter fremfor på sykehus.
- Sykehuset er et stort system. Her har vi 12 senger i nyoppussede, moderne rom i en rolig avdeling. Det er færre personer involvert i forløpet til den enkelte pasient, og vi skal holde en tett dialog med pasientenes fastlege, sier helse- og sosialdirektøren.
Valhalla omsorgssenter ble døpt om til Valhalla helsesenter ved åpningen av ØHD. Navnet skal dekke bedre innholdet i bygningene som ikke lenger er et tradisjonelt omsorgssenter. Nå fremstår Valhalla som et moderne helsesenter med nyvinninger som telemedisinsk sentral, og tilbud som for eksempel korttidsplasser.
ØHD på Valhalla helsesenter kan ha opp mot 4592 liggedøgn per år.
- Det er ikke lenger alltid riktig med sykehusinnleggelse for pasienter som trenger behandling og observasjon gjennom hele døgnet. Nå vil flere i stedet få sitt tilbud av kommunen, sier Torsøe og Dehli.
ØHD er et virkemiddel i samhandlingsreformen, og det tas sikte på en lovendring fra 2016 der kommunene forpliktes til å yte tjenesten.
Stolt sjef
Avdelingen har akuttmedisinsk utstyr og kan utføre laboratorieundersøkelser. Lege er til stede hver dag, og avdelingen har flere sykepleiere enn en vanlig korttidsavdeling.
Les mer om saken hos Kristiansand kommune