Hopp til hovedinnhold


Åpenhet om feil i helsetjenesten

– Skal vi forbedre helsetjenesten, må vi dokumentere det som fungerer bra og det som fungerer dårlig. Denne kunnskapen må vi bruke, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, som nå har lagt fram den fjerde stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Det melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Årets melding oppsummerer status for kvalitet og pasientsikkerhet i 2016 og peker på flere utfordringer det må jobbes systematisk med over tid, blant annet at kommunikasjon og informasjonsflyt må bli bedre.
Alle overganger medfører risiko, for eksempel mellom sykehus eller mellom sykehus og sykehjem.
Manglende etterlevelse av prosedyrer, retningslinjer og regelverk er også sentrale utfordringer.
Meldingen viser at bedre ledelse, system og kultur er viktig for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
Den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring som trådte i kraft i januar i år, er tydelig på hvilke krav som settes til ledere for å sikre at virksomheten leverer faglig forsvarlige tjenester og arbeider systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
Les meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet her
Les hele pressemeldingen hos HOD