Hopp til hovedinnhold


Ansatte ved legevaktene lever farlig

Hver tredje ansatte ved landets kommunale legevakter er blitt utsatt for vold fra pasienter og besøkende på jobben. Likevel er mange legevaktansatte fortsatt alene på jobb, skriver Dagsavisen.– Bare ved 30 prosent av legevaktene er det alltid mer enn én på jobb, viser studier vi har utført. Ved alle de andre legevaktene er ansatte alene i perioder i løpet av døgnet, som på kveldstid eller om natten. De store legevaktene, slik som de vi finner i Oslo, Bergen og Stavanger, er i fåtall, påpeker Tone Morken, nestleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin..

Per dags dato er det 191 kommunale legevakter i Norge. Både med tanke på de ansattes sikkerhet og tilbudet til pasientene, bør antallet reduseres til mellom 60 og 80, mener Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Mange legevakter er så små at det i perioder bare er én ansatt på jobb. Det gjør sykepleiere, leger og andre mer utsatt for trusler og vold, ifølge Morken.

– Kommunene er ansvarlige for legevaktene og det er de som må dimensjonere dem ut i fra behovene og befolkningsgrunnlaget. I dag er det mange kommuner som samarbeider om legevakttjenestene. Det er en fornuftig løsning som sikrer god kompetanse ved legevaktene.

Det å sikre god kompetanse ved legevaktene vil også stå sentralt i stortingsmeldingen om primærhelsetjenestene for som skal legges fram til våren, opplyser hun.

Hun tror videre at kommunereformen som vil innebære reduksjon av antallet kommuner, kan gjøre det enklere å «se hvor mange legevakter man vil ha».

Les mer om saken hos Dagsavisen