Hopp til hovedinnhold


Ansatte mister penger på konkursen

Sirius humanums ambulansvirksomhet i Skåne har gått konkurs. Flere av de ansatte risikerer å miste innestående lønn.

Sirius humanums ambulansvirksomhet i Skåne har gått konkurs. Flere av de ansatte risikerer å miste innestående lønn, skriver Vårdfokus.

Bakgrunn: Ambulansevirksomhet nær konkurs, Falck tar over 50 ambulanser i Skåne og 97 prosent blir med videre 

Det var i begynnelsen av mars at Sirius humanum ambulans AB gikk konkurs. For å få til en rask overgang, uten å ramme pasienter, inngikk Region Skåne i all hast en avtale med Falck som de kommende 18 måneder tar seg av ambulansvirksomheten i Skåne. Det hele skjedde uten fagforbundenes viten.

Les også: Frykter for framtiden og Massiv kritikk mot Falcks erstatningsambulanser

Overtakelsen regnes som en virksomhetsovergang. Det innebærer at drøyt 300 personher som har vært ansatt hos Sirius i skåne, hvorav 167 er medlemmer i  Vårdförbundet, er tilbudt ansettelse hos Falck. Nøyaktig hvor mange som takker ja, er ennå ikke klart.

Risikoen er stor for at mange får se innestående lønn hos Sirius gå opp i røyk. Hovedregelen er nemlig at den statlige lønnsgarantien bare betales ut for fordringer tre måneder tilbake i tid.  Ifølge konkusforvalter Leif Ljungholm er det uvanlig mange, sammenlignet med andre konkurser, som har spart opp ferie og overtid som er eldre enn dette. For at disse skal kunne betales kreves en økonomisk tildeling i konkursen.

— Sannsynligvis blir det ikke slik, hvilket er veldig tragisk, sier Leif Ljungholm.

For personellet har konkursen vært ventet: I nesten to år har de forsøkt å få gehør for det de anser at er dårlig tatt hånd om: arbeidsmiljø, kjøretøy, teknikk i bilene, utdanning, lønnsutvikling, karrieremuligheter.  

Disse feilene har ført til en svært stor turnover. Bare det siste året har 95 medarbeidere sagt opp. En tredjedel spesialutdannede sykepleiere. Opplæringen av nye ambulansesykepleiere koster omkring 100.000 kroner. Å lære opp 60 koster 6 millioner i året. 

— Pengene kunne ha gått til bedre ting, som lønnsøkninger.  Ambulansetjenesten er en viktig funksjon i samfunnet og ikke noe som skal drives av private entrepenører med gevinstinteresser, sier Rickard Uppenberg, ambulansesykepleier og tillitsvalgt i Vårdförbundet.

Les mer om saken hos Vårdfokus