Hopp til hovedinnhold


Ansatte i opprør

Ansatte ved akuttmottaket i Kristiansund er i opprør. Sykehuset er lagt ned som traumesykehus, mens Molde plutselig skal bestå likevel, melder Tidens Krav.

Mange ansatte ved mottaket har nylig vært på traumekurs, og flere skal utdannes i løpet av året. De visste ingenting om beslutningen før det kom en mail fra ambulanseforetaket - og stadig flere ulykkespasienter i nærområdet begynte å bli kjørt til Molde.

Nylig ble tilskadekomne ved en trafikkulykke ved Rensvikkrysset, bare åtte kilometer fra sykehuset, kjørt i ambulanse den åtte ganger så lange veien til Molde sjukehus.

Ett traumesykehus ble to

- Mange her er opprørte. Dette er som å oppleve 2010 om igjen. Vi spør oss om dette er et ledd i kampen om plasseringen av det nye sykehuset, et halvår før det skal besluttes, sier Arvid Verpesdal, tillitsvalgt sykepleier ved akuttmottaket i Kristiansund.

Da Helse Midt-Norges traumeplan var oppe til styrebehandling i 2012, ble det vedtatt at Ålesund sjukehus skulle være fylkets eneste sykehus med traumefunksjon. Nå er planen supplert med retningslinjer som definerer også Molde sjukehus som traumesykehus, men ikke Kristiansund. Fagdirektør Odd Jarle Veddeng i helseforetaket forklarer:

- Det regionale traumesystemet er nå blitt supplert med såkalte destinasjonskriterier for de alvorligst skadde pasientene. For å kunne ta imot slike pasienter, skal det som minimumskriterium være kirurg på vakt 24/7. Dette er det bare Ålesund og Molde som har hos oss. De er derfor definert som traumesjukehus. Men Ålesund sjukehus er den prioriterte destinasjonen for alvorlige traumer utenom St. Olavs hospital, presiserer Veddeng.

- Pasienter som kan nå Molde på 45 minutter, men ikke St. Olavs eller Ålesund, skal til Molde primært.

Les mer om saken hos Tidens Krav