Hopp til hovedinnhold


Anker ikke i ambulansesaken

Nordlandssykehuset HF anker ikke dommen i ambulansesaken.

Nordlandssykehuset HF anker ikke dommen i ambulansesaken, skriver Avisa Nordland.

Retten slår fast at det overfor ambulansearbeidere må kunne stilles krav om fysisk og psykisk egnethet til utførelse av jobben.

Ikke tilstrekkelig
Et visst generelt styrke- og kondisjonsnivå er nødvendig. Retten konkluderer imidlertid med at kondisjon alene ikke er et tilstrekkelig kritierium for å slå fast at personalet kan utføre sitt arbeid tilfredsstillende, heter det i pressemeldingen fra sykehuset.

- Vi har fått gjennomslag for det som var viktig for oss: nødvendigheten av å stille fysiske krav til ambulansearbeidere. Dommen konkluderer med at dette er nødvendig for å sikre at personellet har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta pasienters og medansattes sikkerhet ved ambulanseoppdrag, sier direktør i Nordlandssykehuset HF, Eivind Solheim.

Nordlandssykehuset har i kontakt med Helse- og omsorgdepartementet fått tilbakemeldt at Helsedirektoratet nå vil bli bedt om å starte et arbeid med sikte på å etablere nasjonale retningslinjer.

Les mer om saken i Avisa Nordland