Hopp til hovedinnhold


Anker ikke dom for uaktsom kjøring

Fartøysjefen som i mars i fjor frontkolliderte med en lastebil under en forbikjøring anker ikke dommen på 21 dagers fengsel for grov uaktsom kjøring, melder NRK Nordland.
Bakgrunn: Fartøysjef frontkolliderte - dømt for grov uaktsom kjøring
Ambulansen var ikke i utrykning og hadde ingen pasienter om bord, men to kolleger av den dømte var med i bilen. Sjåføren av vogntoget slapp fra ulykken uten fysiske skader.
Alle tre i ambulansen ble betydelig skadet, og ble kjørt til sykehuset i Harstad med blant annet bruddskader.
Ambulansen ble totalskadd mens vogntogets trekkvogn ikke var kjørbar etter kollisjonen.
Harald Stabell forteller til NRK at ambulansearbeideren er fornøyd med dommen, og ikke kommer til å anke.
– Han overlot til retten å bedømme skyldsspørsmålet, men han har sett at han har opptrådt uaktsomt. Han er tilfreds med straffeutmålingen, sier han.
Han forteller at straffeutmålingen var rimelig og lå innenfor det tiltalte hadde forventet.
– Han er nå ferdig med saken og ser fremover.

Tilbake på jobb

Kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til NRK at ambulansesjåføren er tilbake i jobb etter ett års sykemelding.
– Han fungerer i sin stilling i dag, opplyser hun.
Les mer om saken hos NRK Nordland