Hopp til hovedinnhold


Anestesioverleger på plass i Lofoten

Fredag 4. september er en merkedag for Nordlandssykehuset: Anestesioverlegene Eckhard Mark (tv) og Daniel Kornhall hadde i dag sine første arbeidsdager ved Nordlandssykehuset - Lofoten. Sykehuset på Gravdal har ikke hatt egne anestesileger siden 1995, melder Nordlandssykehuset.
Anestesilegetjenesten har siden 1995 vært håndtert ved hjelp av innleide vikarer fra vikarbyrå.
Rekrutteringen av Daniel og Eckhard henger sammen med opprettelsen av ambulansehelikopterbasen på Evenes. Anestesioverlegene har delt stilling mellom Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Evenes i henholdsvis 65% og 35%.
Akuttmedisinsk klinikk Nordlandssykehuset har som målsetting at vi på sikt skal ivareta all anestesilegetjeneste i Lofoten. Fra og med i dag, fredag 4. september 2015, dekker vi 50%.
Les hele pressemeldingen hos NLSH