Hopp til hovedinnhold


Anbudssaken i Midt-Norge: - Feil på feil

- Dette er en høyest bemerkelsesverdig sak. Det er begått feil på feil, og de har pådratt seg krav i alle retninger, sier advokat Rolf Christensen, om Helse Midt-Norges behandling av ambulanseanbudene i Midt-Norge.

helsemidt113_2001- Dette er en høyest bemerkelsesverdig sak. Det er begått feil på feil, og de har pådratt seg krav i alle retninger, sier advokat Rolf Christensen, om Helse Midt-Norges behandling av ambulanseanbudene i Midt-Norge.

Les: Stanser bevilgninger

Les også: Prosessen fortsetter

Mer om bakgrunnen: Uprofesjonell anbudshåndtering

Kort om saken: Helse Midt-Norge vedtok 18. desember å stanse alle tilleggsbevilgninger til Inntrøndelag Ambulanse (IA) og Namsos Trafikkselskap (NTS). Begrunnelsen for stansingen er at dette er å anse som ulovlig statsstøtte. NTS og IA mener på sin side at tilleggsbevilgningene inngår i avtalen, og at Helse Midt derfor med åpne øyne gjennomfører et kontraktsbrudd.

Konsekvenser for levering
- Dette er et brudd på avtalen, og et mislighold hvis de ikke betaler oss det som er avtalt. Det vil kunne få konsekvenser for vår evne og vilje til å levere tjenester til Helse Midt-Norge, sier Odd Ivar Løvhaugen, direktør i Namsos Trafikkselskap (NTS).

NTS er per i dag landets største private ambulanseaktør, og leverer ambulansetjenester i blant annet Nord-Trøndelag. Inntrøndelag Ambulanse drives av en familie som har levert ambulansetjenester i to generasjoner.

I utgangspunktet er både IA og NTS invitert til et møte med Helse Midt den 6. januar.

- Vi burde tatt en diskusjonsrunde før de gjennomførte dette vedtaket i styremøtet, sier Løvhaugen. - Dette er ikke statsstøtte, men en del av kontrakten, og Vistlerapporten som de bygger begrunnelsen på har en virkelighetsfordreining av de faktiske hendelser rundt ambulanseavtalen.

Løvhaugen mener at Kvalerapporten fra i høst framstiller det riktig. I Vistle-rapporten framstår det som om det ikke er avtalt tilleggsbevilgninger før endelig kontraksinngåelse, og at det derfor dreier seg om statsstøtte. Det blir feil, mener Løvhaugen.

Hvordan er stemningen i NTS nå?

- Folk blir engstelige når sånt skjer. Det er dramatisk, og det er en merkelig opptreden fra Helse Midt-Norge sin side. Helse Midt-Norge burde ventet til de fikk vurderingen fra Riksrevisjonen.

Inntrøndelag Ambulanse advokat Rolf Christensen har også sitt å si om Helse Midt-Norges behandling av saken.

Bryter avtalen
- Det er mye å si om denne saken. Det er høyst bemerkelsesverdig hvordan Helse Midt-Norge har gjennomført behandlingen helt fra anbudsprosessens start til i dag. Det er begått feil på feil, og de har pådratt seg krav i alle retninger. Hva de holder på med i det bygget på Stjørdalen blir litt uforståelig for meg.

Hvordan er stemningen i Inntrøndelag Ambulanse?

- De er lettere sjokkert. De ble ikke orientert på forhånd i det hele tatt. De fikk en innkallig til et infomøte i dag klokka åtte, hvor de ble orientert om at Helse Midt ville tilbakekalle tilleggskompensasjonen. Styremøtet begynte klokka ni, og der gjennomførte de vedtaket.

Christensen fortsetter:

- Min klient er i realiteten ikke gitt mulighet til å uttale seg før et så sentralt vedtak ble truffet. Innholdet i vedtaket er oppsiktsvekkende. De bryter med åpne øyne en avtale som er inngått.

Skaper utrygghet
- Kvalerapporten konkluderte i høst med at det er foretatt brudd på lovgivningen fra helseforetakets side i behandlingen av anbudet. I den forbindelse har de pådratt seg en rekke søksmål. Og så snur de seg rundt og bryter avtalen, og pådrar seg et ikke ubetydelig ansvar for kompensasjon, det er snakk om flere titalls millioner, mener Christensen.

- Samtidig skaper de utrygghet for om Helse Midt vil klare å levere ambulansetjenester i nærmeste framtid.

- Det er ikke mulig å drive tjenesten uten den tilleggskompensasjonen som er avtalt. Og det er helt unødvendig etter min mening å gripe den ballen og gå i den fella som Helse Midt har gjort nå, avslutter Christensen.