Hopp til hovedinnhold


Anbefaler insourcing

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler i sin høringsuttalelse at Helse Midt-Norge vedtar innsourcing av ambulansetjenesten, fordi tjenestens art tilsier at ambulansedrift bør være en integrert del av kjernevirksomheten.

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler i sin høringsuttalelse at Helse Midt-Norge vedtar innsourcing av ambulansetjenesten, fordi tjenestens art tilsier at ambulansedrift bør være en integrert del av kjernevirksomheten, skriver de på sine nettsider.

Det lokale styret anbefaler også at dagens lokalisering av distriktsambulansene opprettholdes, og ber om at Helse Midt-Norge, eventuelt sammen med eier, finner en løsning på investeringsutfordringene.

- Jeg er veldig tilfreds med at et enstemmig styre går inn for å beholde stasjoneringen av ambulanser slik dette er i dag, sier konst. styreleder John Harry Kvalshaug.

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler videre at AMK-sentralen i Helse Nordmøre og Romsdal lokalisert ved Molde sjukehus opprettholdes.

Les mer om saken på Helse Nordmøre og Romsdals nettside