Hopp til hovedinnhold


Anbefaler færre brannvesen

– Størrelsesmessig bør man kanskje nærme seg enheter på størrelse med fylker eller større, sier Petter Almklov, en av forskerne bak en ny Sintef-rapport til Adressa.
KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund) ga NTNU Samfunnsforskning AS og Norges branntekniske laboratorium (Sintef NBL) i oppgave å se på hvordan fremtidens brannvesen bør organiseres. Under arbeidet med rapporten ble blant annet femten personer innen brannvesenet i Norge intervjuet, de fleste av dem brannsjefer.
Rapporten peker på at brannvesenet har fått og vil få enda flere oppgaver å hanskes med i fremtiden.
Forsvaret, Heimevernet og andre organisasjoner hadde tidligere en større rolle i forbindelse med store hendelser. Stadig mer av arbeidet er blitt lagt over til brann- og redningstjenestene. Samtidig forventer man at behovet for redning vil kunne øke her i landet som følge av ekstremvær og store transportulykker.
- Det er vanskelig å tilpasse seg uten å gjøre endringer i måten brannvesenet er bygget opp på. Det bør være et langsiktig mål om større enheter i brannvesenet. I første omgang bør man slå sammen de aller minste, sier Almklov.
- Du er ikke redd for at det blir større avstand mellom brannvesen og personene de skal hjelpe?
- Brannvesenet har krav om utrykningstid og den bør beholdes. Selv om hvert enkelt brannvesen blir større, trenger de fortsatt å ha flere brannstasjoner. Det handler om å slå sammen det administrative, og ha en god ekspertise innenfor hvert enkelt brannvesen.
Les mer om saken hos Adressa