Hopp til hovedinnhold


Anbefaler alle å lese den

Jeg anbefaler at alle som arbeider i helsevesenet leser denne boken. Det er fordi Erik Schjenken innvier leseren i det som er alle helsearbeideres mareritt: Å stille en feil diagnose blir likestilt med å ha gjort en dårlig jobb. Og enda verre: at svikten skyldes rasisme, skriver Lars Weisæth i en bokanmeldelse Tidsskrift for Den norske legeforening.

Jeg anbefaler at alle som arbeider i helsevesenet leser denne boken. Det er fordi Erik Schjenken innvier leseren i det som er alle helsearbeideres mareritt: Å stille en feil diagnose blir likestilt med å ha gjort en dårlig jobb. Og enda verre: at svikten skyldes rasisme, skriver Lars Weisæth i en bokanmeldelse Tidsskrift for Den norske legeforening.

Schjenkens beretning viser at personfokusert medieomtale ofte er uetterrettelig, av og til også dypt urettferdig og ytterst krenkende og derfor kan representere en helserisiko.

Han fikk viktig støtte av sine kolleger og en kanskje avgjørende hjelp av en psykiater. Arbeidsgiveren kommer ikke pent fra det. «Tie-og-tåle»-tradisjonen som helsepersonell følger, betyr at personen må forholde seg passiv, og eventuelle tilsvar begrenses av taushetsplikten.

Å ta til motmæle som Erik Schjenken og tidligere helsedirektør Anne Alvik nå har gjort, er nyttig for at sakene endelig blir belyst. De personlige belastningene blir begripelige for oss andre, men blir de det for angriperne?

Olav Gunnar Ballo har bedt Anne Alvik om unnskyldning for sin urimelige kritikk. Er det på tide at noen ber Erik Schjenken og hans kollega om unnskyldning?

Når skal NRK be forskerne bak hjertestansprosjektet på Ullevål om unnskyldning? Når skal kolleger slutte å uttale seg om kolleger basert på et medieskapt virkelighetsbilde? Kanskje bedre å ta en telefon og spørre kollegaen: «Hva i all verden er dette?» Når er det tillatt å heve taushetsplikten?

Erik Schjenken skal ha en varm takk for at han deler sine bitre tårer med oss.

Les hele anmeldelsen i Tidsskriftet: Ord kan drepe