Hopp til hovedinnhold


Anbefaler å videreføre møtekjøring med ambulanse

En utredning fra Helse Nord viser at det per i dag ikke lar seg gjøre at ambulansepersonellet bytter bil i stedet for at pasienten flyttes over til møtende ambulanse. Utredningen legges fram for styret i Helse Nord RHF 27. mars. I Vest-Finnmark arbeides det med tiltak for å forflytte pasienter så skånsomt som mulig og å redusere antall møtekjøringer, skriver Helse Nord.

Møtekjøring ved ambulanseoppdrag praktiseres over hele landet der det er lang vei til sykehus. Møtekjøring betyr at to ambulanser møtes, pasienten bytter ambulanse og fraktes videre til sykehus, mens den lokale ambulansen kan returnere til sin stasjon for å opprettholde beredskapen i sitt område. På denne måten unngår man at et område kan være uten ambulanseberedskap lenger enn nødvendig.
Helse Nord fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede om det er mulig at det ved møtekjøringer byttes bil, slik at pasienten kan bli liggende i ro i samme bil under hele transporten. Dette for å gjøre transporten så skånsom for pasienten som mulig.
Helse Nord har i sin utredning belyst ulike sider ved en slik løsning.