Hopp til hovedinnhold


Ambulansetjenesten rammes hardt av streik

Drøyt 330 helsearbeidere ved sju sykehus vil være i streik fra mandag morgen dersom partene ikke enes om en løsning.

Drøyt 330 helsearbeidere ved sju sykehus vil være i streik fra mandag morgen dersom partene ikke enes om en løsning, skriver NRK nyheter.

Det var søndag ingen kontakt mellom dem. Arbeidstakerorganisasjonen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har varslet at de 5. juli trapper opp streiken.

Opptrappingen vil skje ved at ytterligere 146 ansatte, hovedsakelig ambulansepersonell, går ut i streik i tillegg til de 186 medlemmene som ble tatt ut da streiken startet tirsdag 29. juni.

Opptrapping vil nesten uten unntak ramme ambulansetjenesten og føre til at flere distrikter og ambulansestasjoner ikke har en forsvarlig beredskap, mener de berørte helseforetakene, ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nestleder i YS og Delta, Erik Kollerud, er ikke enige i denne vurderingen.

– Hensynet til liv og helse ivaretas og streiken gjennomføres på en forsvarlig måte, sier Kollerud som ønsker å understreke at organisasjonene har et helt forsvarlig streikeuttak.

Retningslinjene som Delta har laget for streiken, går ut på at alle ambulansearbeidere møter på jobb, selv om de er tatt ut i streik.

Alle akuttoppdrag, som kalles røde, eller hasteoppdrag, som betegnes som gule, vil bli utført umiddelbart. Disse innvilges det automatisk dispensasjon for.

Les mer om saken på NRK