Hopp til hovedinnhold


AMK varslet ikke politiet om grov vold

En 40-åring fra Namsskogan ligger på St. Olavs Hospital med flere brudd på hjerneskallen etter en svært grov voldssak. AMK fulgte ikke oppfordringen fra ambulansepersonellet om å varsle politiet,fordi de ikke ville fravike taushetsplikten.

En 40-åring fra Namsskogan ligger på St. Olavs Hospital med flere brudd på hjerneskallen etter en svært grov voldssak. AMK fulgte ikke oppfordringen fra ambulansepersonellet om å varsle politiet,fordi de ikke ville fravike taushetsplikten, skriver Namdalsavisa.

Det førte til at det gikk over to døgn før politiet ble varslet om hendelsen, da de fikk inn en anmeldelse.

Politibetjent John Bjørnar Bye ved Grong lensmannskontor etterforsker hendelsen, og er kritisk til at politiet ikke ble alarmert om voldssaken allerede samme natt.

Ba AMK varsle politiet
- Vi vet at ambulansepersonellet oppfordret AMK til å varsle politiet, men at det ikke ble etterkommet. I det aktuelle tidsrommet var vi området og gjennomførte en trafikkontroll. Dette er en stygg sak som vi burde ha rykket ut på med det samme. Det er en fordel for politiet å komme til et åsted så tidlig som mulig. Å foreta åstedsundersøkelse to-tre dager etterpå er en klar hemsko for etterforskninga, sier Bye og tilføyer:

- Hadde politiet kommet inn i bildet på et tidlig tidspunkt, ville det trolig blitt aktuelt å framstille mistenkte for varetektsfengsling.

Gråsone?
- AMKs vurdering av situasjonen var at det i denne saken ikke forelå grunn som var god nok til at man pliktet å varsle politiet. Det er helt klare forhold som må ligge til grunn for at AMK skal melde en sak til politiet, sier informasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Helse Nord-Trøndelag. - I reglene heter det at AMK skal varsle politiet når det er fare for at alvorlige forbrytelser skal eller kan begås, sier han.

Les mer om saken i Namdalsavisa