Hopp til hovedinnhold


AMK var varslet om veistengingen

Teknisk etat i Verdal kommune hadde gjort jobben sin.

Teknisk etat i Verdal kommune hadde gjort jobben sin.

Bakgrunn: Ambulanse hindret av veiarbeid - person døde

I forbindelse med at en ambulanseutrykning til en akuttsyk person endte i en veisperring på Ørmelen ble det først sagt fra Helse Nord-Trøndelag at de ikke var varslet om veisperringen. Nærmere undersøkelser viser at Verdal kommune hadde ivaretatt varslinger til alle nødetater, inkludert Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) via e-post den 7. oktober 2009.

– Det er derfor ikke korrekt at AMK ikke var varslet om vegsperringene, slik helseforetaket uttalte til medier i går, heter det i en redegjørelse fra Helse Nord-Trøndelag i dag.

Trolig ingen betydning
113-anropet kom kl. 15.19 onsdag 11. november. Ambulansen ble varslet og rykket akutt ut kl. 15.23 og ankom stedet kl. 15.30. De siste 100 meterne måtte ambulansepersonellet gå til fots. Ut fra loggførte tidspunkt, var tidstapet på grunn av forsøk på alternative kjøreruter svært lite.

– Ingen ting tyder på at forsinkelsen hadde betydning for utfallet for pasienten i denne saken, men det er forhold som vi vil gå nærmere inn på i vår gjennomgang av saken, sier medisinsk ansvarlig for AMK Nord-Trøndelag, Jens Grimstad.

Les hele saken i Verdalingen