Hopp til hovedinnhold


AMK-sentralen i Bergen 25 år

Et kvart århundre med felles nødmeldinger: Årlig tar AMK-Bergen imot ca. 45 000 medisinske nødmeldinger. 10. mai feiret sentralen 25 år.

Et kvart århundre med felles nødmeldinger: Årlig tar AMK-Bergen imot ca. 45 000 medisinske nødmeldinger.  10. mai feiret sentralen 25 år.

Les hele saken på Helse Bergens nettside

Før 1984 var det et ganske innviklet og sammensatt system for nødmedisinske meldinger og kommunikasjon mellom innringer, sykehus, ambulanse og vakthavende kommunelege.

Pionerinnsats i Bergen
– Takket være overlege Paul Forstrønen sin visjonære innsats for å legge grunnlaget for dagens moderne og velfungerende system, har vi dag et felles nasjonalt system for medisinsk nødmeldetjeneste som er bygget over samme lest, sier seksjonsoverlege og leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus, Guttorm Brattebø.

Forstrønen var drivkraften bak prosjektet ”Hordalandsmodellen”, på tidlig 80-tall, som dannet grunnlaget for nyorganiseringen av nødmeldetjenesten i hele landet.

Flere oppdrag
Oppdragsmengden i dagens AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)  er betydelig økt. I tillegg til å ta imot ca. 45 000 medisinske nødmeldinger i året, tar AMK- Bergen imot ca. 50 000 telefoner knyttet til Innleggelsessentralen, som også betjenes i AMK.

Ytterligere håndteres ca. 100 000 henvendelser internt på sykehuset. For å kunne ta imot alle henvendelser, har også antallet ansatte økt.

– Tidligere var bemanningen i sentralen to sykepleiere, mens det nå vanligvis sitter to 113-operatører og to ambulansekoordinatorer i vår moderne AMK-sentral på Haukeland, forteller Brattebø.

Totalt er 34 sykepleiere og 22 ambulansearbeidere ansatt i AMK-Bergen i dag.

Roterer mellom jobber
De fleste som bemanner AMK jobber både i AMK-sentralen og i ambulansetjenesten.

– På denne måten sikrer vi at de som er en del av sykehusets prehospitale akuttmedisinske kjeden har en felles situasjonsforståelse, forklarer Brattebø.

– De som bemanner sentralen har erfaring fra ambulansetjenesten, og omvendt.

Det er vel to år siden Akuttmedisinsk seksjon overtok ansvar og bemanning av AMK-sentralen fra Akuttmottak. Samtidig ble det opprettet en egen AMK-overlege funksjon. Da Haukeland universitetssjukehus også overtok all ambulansedrift i foretaket sitt område 1. januar 2009, var målet om full kontroll over den prehospitale kjeden oppnådd.

– AMK og ambulansetjenesten blir i dag oppfattet å være blant kjernevirksomheten i sykehuset. Det er ikke så rart, all den tid moderne avansert diagnostikk og behandling starter utenfor sykehuset, sier Brattebø.


Stolt leder

Martin Horn er nytilsatt daglig leder for AMK-Bergen. Han er stolt over å lede landets mest moderne akuttmedisinske kommunikasjonssentral.

– Den nye sentralen som ble innviet for knapt to år siden legger forholdene enda bedre til rette for at vi skal yte topp service ovenfor pasienter og pårørende og løse alle de utfordringer vi blir stilt overfor i vår virksomhet, sier han.

– Men det er kvaliteten på personalet som betyr aller mest. Både kjennskap til sykehusets indre liv og tekniske ferdigheter i forbindelse med alt IKT-utstyret vi er avhengige av, er også viktig for å lykkes.