Hopp til hovedinnhold
AMK Bergen blir første AMK-sentral med pilotering. Foto: Live Oftedahl


AMK-prosjektet: Detaljene faller på plass

Detaljspesifiseringsfasen startet 15. september 2020. Nå er denne fasen i ferd med å bli avsluttet.

Det skriver AMK IKT-prosjektet i en nyhetsmelding.

Det har vært gjennomført nær 100 digitale møter der faggrupper sammensatt av deltagere fra kunde og leverandør har gjennomgått krav og besvarelser for å få en felles forståelse av disse. 

–  Det er utført et imponerende stykke arbeid under krevende arbeidsbetingelser. 

 Nå legges det frem detaljerte planer for de videre fasene i prosjektet. 

Utviklingsfasen vil strekke seg frem til april 2022, der første versjon av Locus Emergency installeres i testmiljø i mai i år.

Akseptansetesting vil bli gjennomført etter sommeren 2022. 

Ny kontrakt med Motorola

Parallelt med AMK IKT prosjektet har HDO i desember 2020 inngått kontrakt med Motorola Danmark om ny kommunikasjonsløsning (KAK). Aktiviteter i KAK vil løpe i parallell med AMK IKT. 

Pilotering vil starte etter akseptansetest i AMK IKT og KAK. Første pilot vil være AMK Bergen, og deretter følger AMK Oslo. 

Kontrakten er delt i tre faser.

Ny funksjonalitet fra 2022

Første fase er i hovedsak å erstatte dagens løsning med en ny løsning med minst samme funksjonalitet, men på en ny og moderne teknologisk plattform. 

Fase 2 er utvikling av ny funksjonalitet, og vil etter planen starte rundt årsskiftet 2022/2023 og gjennomføres i parallell med innføringen av løsningen ved alle landets AMK-sentraler. 

Den siste fasen er en videreutviklingsfase som vil være pågående etter at løsningen er overført til ordinær forvaltning.