Hopp til hovedinnhold


- AMK må ha samisktalende

Brannsjefen i Karasjok frykter at myndighetene ikke forstår alvoret før språkproblemer fører til at en ulykke ender med tragisk utfall.

Brannsjefen i Karasjok frykter at myndighetene ikke forstår alvoret før språkproblemer fører til at en ulykke ender med tragisk utfall.

Les hele saken på NRK: - AMK må ha samisktalende

For å ringe inn til politi og brannvesen ved nødstilfeller må innringeren kunne norsk.

– Dette mener jeg er helt uforsvarlig med tanke på hvor mange som kunne hatt behov for å redegjøre for situasjonen på samisk, sier Alf Isaksen, som er Brannsjef i Karasjok.

LES OGSÅ: Nødmeldinger forsinkes

– Tolke-ordningen en vits

Isaksen har i flere år bedt ansvarlige myndigheter om å sikre AMK-sentralen samisk kompetanse, men han har så langt ikke fått gehør for dette.

Nødsentralen i Finnmark har en ordning der de ringer en samisk tolk, men undersøkelser som Sami Radio har gjort viser at ordningen ofte ikke fungerer, fordi det ikke er mulig å få tak i tolken. Isaksen mener at denne ordningen er latterlig.

Tenk deg hvordan den som ringer i en nødsituasjon vil føle det hvis vedkommende får beskjed om å vente til nødsentralen finner tolk, - jeg ville tro at den personen til slutt vil slenge på røret i fortvilelse, sier Isaksen.

Han mener at nødsentralen til enhver tid bør ha en samisktalende ansatt på jobb, for å unngå at ulykker ender med tragisk utfall på grunn av språkproblemer.

Ønsker samiske ansatte

Justisdepartementet kartlegger nå språkproblemer ved nødsentralene. De ønsker ikke å kommentere Isaksen sitt ustpill før kartleggingen er ferdig i juni. I et brev til nødsentralens avdeling i Hammerfest i Finnmark medgir Departementet at den eksisterende ordningen for mottak og betjening av nødmeldinger på samisk ikke er fullt ut tilfredsstillende.

Helse Finnmark er positiv til forslag om at AMK-sentralen også bør ha samisktalende blant sine faste ansatte, men de mener at dette da bør finansieres av sentrale myndigheter. I et brev til Justisdepartementet tidligere i år, påpeker 110-sentralen i Finnmark at det bør være samisktalende ansatte ved nødsentralen.

Isaksen håper bare at språkproblemer ved AMK-sentralen ikke fører til tragiske utfall før denne mangelen blir rettet opp:

Hvis det skjer en stor ulykke på grunn av språkproblemer kan ikke myndighetene lenger gjemme seg, sier han.