Hopp til hovedinnhold
AMK Oslo, medisinsk operatør. Foto: Live Oftedahl (2019)


AMK i Oslo sliter fortsatt med bemanningen

Nødmeldesentralen bruker fortsatt for lang tid på å svare når folk ringer 113, ett år etter at Statsforvalteren var på besøk.

– Det er selvfølgelig en situasjon vi ikke er fornøyd med, sier klinikkleder Stephen Sollid ved OUS.

I fjor vår var Statsforvalteren på tilsynsbesøk. Rapporten deres slo fast at tiden det tar før folk får svar når de ringer 113, ikke alltid er forsvarlig.

I mars og april fikk 86 prosent svar innen 10 sekunder. I januar og februar var andelen nede i 81 prosent.

Klinikksjef Stephen Sollid peker på flere årsaker. En kombinasjon av manglende bemanning og kraftig økning i antallet telefoner.

Da AMK-krisen var som verst i fjor høst, var 20 av 140 stillinger ubesatt. Nå er det 22 ubesatte stillinger.

Klinikklederen erkjenner at ledelsen ikke har vært flink nok til å ta vare på ansatte etter at de har fått kurs og opplæring.