Hopp til hovedinnhold


AMK i Oslo og Akershus slaktes av Helsetilsynet

1218 ganger i fjor ga innringere opp og la på røret da de ikke kom gjennom til AMK-sentralen i Oslo og Akershus, ifølge VG.
Sentralen, som årlig tar i mot 132.000 nødsamtaler, drives uforsvarlig, fastslår Helsetilsynet i en rapport som truer AMK Oslo og Akershus med tvangsmulkt dersom publikum ikke får raskere svar når de ringer nødtelefonen.
I rapporten kommer det frem at innringere måtte vente i både ett og to minutter før operatørene besvarte anropene, til tross for at den anbefalte responstiden er på ti sekunder.
Det innebærer at publikum ikke fikk den akutthjelp som de hadde krav på.
Statens Helsetilsyn mener dette er uforsvarlig og pålegger AMK-sentralen ved Oslo Universitetssykehus å iverksette flere tiltak:
* 90 prosent av anropene til medisinsk nødtelefon 113 skal heretter besvares innen 10 sekunder. Dette er sentralens ledelse pålagt å overvåke.
* Ingen anrop skal vente lenger enn 20 sekunder.
* Helseforetaket må også rapportere responstid til Statens helsetilsyn hver måned i et halvt år fremover.
* Første rapportering skal skje allerede 1. oktober.
* Dersom situasjonen ikke bedrer seg og pålegget ikke etterleves truer Statens helsetilsyn med å ilegge AMK Oslo og Akershus tvangsmulkt.
Les mer om saken hos VG