Hopp til hovedinnhold


AMK i Danmark innfører video permanent

Region Hovedstaden har testet bruk av video-konsultasjon de siste årene. Erfaringene er så gode at det nå blir innført permanent, ifølge Danmarks Radio.

Video blir brukt av personellet til blant annet å vurdere pasienten og veilede i førstehjelp.

Personellet vurderer selv når et video-oppkall vil være en fordel. Det gjøres gjerne om pasienten er bevisstløs eller ved hjertestans.

Nyere smarttelefoner kjøpt etter cirka 2013, kan motta videooppkall fra 112.

  • Når det blir ring 1-1-2, vil nødsentralen sende ambulanse med det samme, hvis personellet vurderer det som nødvendig.
  • I ventetiden, før ambulansen kommer fram, blir det sendt en sms med en lenke i.
  • Klikker man på lenken aktiveres en kryptert videoforbindelse med nødsentralen.

Speciallæge og forsker Gitte Linderoth fra Akutberedskabet står bag indførelse af videoopkald:

– Vi kan være med til at guide, indtil ambulancen kommer. Og redderen kan være med til at vurdere, hvilken respons der skal sendes af sted. Skal der en læge med derud? Skal ambulancen køre med blå blink? Eller er det slet ikke nødvendigt med en ambulance?, siger hun.

– Det er utrolig vanskeligt at vurdere folk uden at have øjne med. Jeg skulle nødig gå stuegang med bind for øjnene, siger Gitte Linderoth.

Lettere å vurdere

Akuttberedskaben i Region Hovedstaden har de siste årene håndtert cirka 700 videooppkall.

I 11 prosent av tilfellene var pasienten mer akutt og kritisk syk enn først antatt, og i cirka 35 prosent av tilfellene var pasienten mindre kritisk syk, ifølge TV2 Bornholm.

Spesiallege og forsker Gitte Linderoth fra Akutberedskabet står bak innføringen av videooppkall.:

– Vi kan hjelpe til med å guide til ambulansen kommer. Og operatøren kan være med på å vurdere hvilken respons som skal sendes av sted. Skal det en lege med ut? Skal ambulansen kjøre med blålys? Eller er det slett ikke nødvendig med en ambulanse?, sier hun.

– Det er utrolig vanskelig å vurdere folk uten å bruke øynene, sier Gitte Linderoth.

I Region Nordjylland tester de også videooppkall, og i Region Midtjylland overveier de nå å begynne med det.
– Andre steder, hvor det tar enda lengre tid før ambulancen kommer frem, gir det kanskje enda bedre mening å kunne veilede inntil ambulansen er framme, sier Linderoth.

Les mer om saken hos Danmarks Radio og hos TV2 Bornholm