Hopp til hovedinnhold


AMK avvikles!

8-450AMK2
Neida, ikke foreløpig. Men: Hvordan norsk nødmeldetjeneste skal se ut i framtiden har vært til debatt med steile fronter noen år. Er det fornuftig med et felles nødnummer, og burde man ha færre og større fellessentraler?
Sjekk mer om konferanseprogram, påmelding og priser
Motstanden i helsevesenet mot å «legge ned» 113 som direktenummer til helsevesenet ved akutte tilfeller har vært sterk. Og å gå ned fra 60 nødsentraler, fordelt på brann, politi og helse, til åtte er heller ikke et populært tiltak. På AmbulanseForum 2013 har vi en egen AMK-sesjon: Vi får en oppdatering på hvordan det går med prosjektet med felles nødnummer og samlokalisering i Drammen ved prosjektleder Erik Liaklev.
– Prosjektet i Drammen har fått i oppdrag å utarbeide beslutningsgrunnlaget for at Regjeringen skal kunne fatte beslutning om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Arbeidet tar utgangspunkt i 112-rapporten og de alternative organisasjonsmodeller denne skisserer. Det vil bli belyst hva slags gevinster og konsekvenser som ligger i disse modellene. Elementer som er viktig i dette arbeidet er å beskrive mulighetsbildet med ny teknologi og kompetanseheving som i større grad gir mulighet for samvirke mellom nødetatene, forteller Liaklev.
Vi får et innspill om det burde være en felles nasjonal standard for opplæring av AMK-personell ved Kristine Dreyer i Kokom. Om koordinering av luftambulansetjenesten og flight following er en oppgave for hovedredningssentralene eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentral med representanter fra begge organisasjoner. Vi får høre om AMK i Vestfold og Telemark som har innført tolketjeneste. Et verktøy for å hjelpe ansatte i arbeidshverdagen og for å yte publikum bedre, raskere og mer nøyaktig hjelp. Vi gleder oss også veldig til å høre mer om Eirin Nybø Ellensens forskning på Norsk indeks for medisinsk nødmeldetjeneste og i hvilken grad den følges.
Denne sesjonen er interessant både for AMK-personell og annet prehospitalt personell som vil vite hva som rører seg. Vi tror også at resten av programmet til Ambulanseforum kan ha interesse for deg som jobber med nødmeldetjeneste.