Hopp til hovedinnhold


Ambulanspersonellet vil ha skriftlig garanti for pasientsikkerheten

SVERIGE: Avstandene kan bli dobbelt så lange for ambulansen i framtiden, og personellet ønsker at politikere tar på seg ansvaret for den eventuelle pasientsikkerhetsrisikoen, melder Allehanda.
Les også: Akutt mangel på sykepleiere i tjenesten 
– Skal vi kjøre langt trengs det en bra utdanning, sier Marie Nilsson, seksjonsleder.
I dag har 30-40 prosent av ambulansepersonellet i Sollefteå den videreutdanningen som trengs.
I ambulansetjenesten er de betenksomme over politikernes spareforslag, og mener at det også rammer ambulansetjenesten om den operative delen forsvinner fra sykehuset. Det gjør at ortopediske og kirurgiske pasienter, barn og fødsler må kjøres til andre sykehus, på strekninger som kan bli nesten dobbelt så lange.
– Det er en trygghet å ha sykehuset i nærheten, særlig ved traumepasienter, indre blødninger eller hjerteinfarkt. Vi for også hjelp fra anestesipersonell og jordmødre fra sykehuset, sier Stina Holmberg, ambulansesykepleier.
Seksjonsleder Marie Nilsson påpeker at barn kan rammes hardt fordi de har kortere toleransetid og blir syke svært fort. Margareta Rödén, tjenestemannen bak innsparingsforslaget, ser ingen hindre ved lange transporter.
– Forskningen sier det motsatte. Dødeligheten går ned om man drar lengre til et utbygd sykehus. Det viktigste er behandlingen, og man er to sykepleiere i en ambulanse nå, sier Margareta Rödén.
Personellet tror at det vil trengs minst to spesialsykepleiere i ambulansene ettersom man ikke lengre kan få rask hjelp fra sykehuset i Sollefteå. I dag kan man være grunnutdannet sykepleier for å få jobbe i ambulansen, for fast ansettelse kreves det påbygningsstudie i ambulansearbeid.
Nå krever personellgruppen at Elisabeth Strömqvist skriftlig garanterer pasientsikkerheten, og at hun tar et personlig ansvar om pasienter dør på grunn av transporter.
Personellet påpeker også at de er borte fra kommunen i flere timer når pasienter transporteres mellom sykehus.
– Vi har grenseløs dirigering og jobber mot andre kommuner. Vi kjører ofte i Jämtland, men også i andre kommuner. Her om dagen var vi i Gävle. I går kjørte jeg fra Sollefteå til Sundsvall og derifra til Umeå og siden tilbake til Sollefteå, sier Joachim Söderlind, anestesisykepleier som arbeider på ambulansen.
Marie Nilsson kjenner ansvar for arbeidsmiljøet.
– Det er stor forskjell på å kjøre lange strekk. Den preshospitale behandlingen gjør en person alene, mens kollegaen kjører.
Les mer om saken hos Allehanda