Hopp til hovedinnhold


Ambulanspersonell ville ikke jobbe overtid – nektet å kjøre pasient

SVERIGE: En pasient med akutt magbesvær måtte vente på ambulanstransport til sykehus i fire timer. Grunnen var blant annet at ambulanspersonellet ikke ville jobbe overtid, ifølge Sveriges Televison.

En multisyk person med akutte magebesvær skulle transporteres med ambulanse til Kalix sykehus fra en helsesentral.
Ettersom det ikke var noen ledige ambulanser tok det nesten to timer før en ambulanse kom til helsesentralen. Vel på plass havnet ambulanspersonellet i en diskusjon med legen som hadde bestemt at pasienten skulle overflyttes.

Ville ikke jobbe overtid

Ambulanspersonellet mente at pasienten ikke oppfylte kriteriene for en ambulanstransport og at de ville ha en rapport av legen som var opptatt med en annen pasient, før de ville begynne transporten.
Til SOS Alarm (tilsvarende AMK) oppga ambulansepersonellet at deres avløsende kollegaer kunne gjøre transporten ettersom de ikke ville jobbe overtid.
Først etter fire timer ble pasienten transportert, da det nye ambulansepersonellet hadde begynt skiftet sitt.
Hendelsen er anmeldt til Inspektion för vård och omsorg, IVO (red.anm.: tilsvarende helsetilsynet).
Les hele saken hos SVT.se