Hopp til hovedinnhold


– Ambulanshelikoptre knapt kostnadseffektive

SVERIGE: I en anstrengt økonomi kreves transparens rundt dyre nye systemer for å vise at det virkelig er kostnadseffektivt, skriver Lars Breimer i svenske Dagens Medicin.
Måns Rosén og kollegaer skriver i Dagens Medicin nr 37/15 at de vil se flere ambulanshelikoptre.
På bakgrunn av dette vil jeg ta opp en artikkel i New York Times den 5 mai i år. Der står det at en transport i USA med ambulanshelikopter i gjennomsnitt koster omkring 80 000 kroner når den utføres av en ideell operatør. Private operatører tar 300 000–400 000 kroner. Om ambulans­heli­kopteret flyr to ganger i uka blir det rundt 160 000 kronor basert på USAs ideelle kostnader, eller cirka 8 millioner kroner i året. Ikke småpenger.
Ifølge New York Times-artikkelen hadde helikoptrene, når de ble utnyttet som mest, drøyt 580 flytimer per helikopter i året– hvert helikopter fløy cirka ti timer i uka, cirka 1–2 reiser per dag. Omsatt til Sverige er vi da oppe i 30–60 millioner kroner per år og ambulanshelikopter. Skulle USAs private aktørers kostnader være retningsgivende blir summende langt større.
Et ambulanshelikopter med en motor går på 33 millioner kroner mens en tomotors kan koste det dobbelte. Dette før den har fløyet et sekund. Man må spørre seg hvor mange ambulansehelikoptre utrederne mener med sine "fler?
Studier som påstår at ambulanshelikoptertransport er kostnadseffektivt er utført av ildsjeler døpt i den sanne troen, og de bruker urealistisk lave helikopterflykostander i sine kostnadsberegninger. Det skulle vært interessant å få tilgang til opplysningene om de virkelige kostnadene for et ambulansehelikopter i Sverige.
Den mest lovende måten å forsikre seg om at man får bra behandling fra en helikoptertransport er gjennom å korrekt vurdere hvilke pasienter som har alvorlige nok sader og derfor trenger å bli fløyet.
Ambulansehelikoptre trengs aller mest i distriktsområder der transporten langs vei tar mye lenger tid enn ved å bli fløyet. Disse områdene er også mindre befolket og gir derfor mindre flygrunnlag, noe som gjør det vanskelig å forsvare kostnadene for å opprettholde helikoptertjenester.
I en anstrengt økonomi med begrensede ressurser i helsevesenet, kreves en gjennomsiktighet rundt dyre nye systemer for å vise at de virkelig er kostnadseffektive og ikke bare merkostnader.
Les hele innlegget hos svenske Dagens Medicin