Hopp til hovedinnhold


Ambulanseulykker i 2009

Etter et år med nasjonal ulykkesgruppe for ambulanser (UAG), har ambulansegruppa fått inn melding om 12 ambulanseulykker, sett nærmere på åtte, funnet både god og dårlig sikring, og gode og mindre gode holdninger.

Etter et år med nasjonal ulykkesgruppe for ambulanser (UAG), har ambulansegruppa fått inn melding om 12 ambulanseulykker, sett nærmere på åtte, funnet både god og dårlig sikring, og gode og mindre gode holdninger.

Kortversjon av artikkel i Ambulanseforum nr. 2 2010

Ønsker du å abonnere på Ambulanseforum? Klikk her!

Spesielt er de glad for at sikringen var optimal ved en høyenergiulykke med en barnepasient, utfallet kunne lett kunne blitt fatalt uten nettopp dette.

Først i verden?
Dette er antakelig verdens første systematiske registrering av ulykker med ambulanser innblandet på landsbasis.

- Men innmeldinga er noe mangelfull, sier gruppa, som regner med at det er en god del flere ambulanser som er involvert i ulykker i Norge årlig enn det de får inn melding om.  De håper at alle som opplever ulykker vil melde fra.

- Det overordna målet er å avdekke feil, forbedre produktene og skape holdningsendring i tjenesten, sier Geir Engely i ulykkesgruppa.

De har sett store kulturforskjeller på holdninger til sikring i forskjellige ambulansevirksomheter.

- De som har jobbet i bransjen en stund har innarbeidet rutiner som de overfører til nye, sier Stein Erichsrud i Statens Vegvesen. - Hos noen ambulansetjenester er det gjengs å gjemme skulderstroppene, hos andre vil det kunne medføre fare for å miste jobben. Og det er ingen tvil om hva som vil skje den dagen du frontkolliderer og pasienten ikke har skulderstropper!

Trengs spleiselag!
Oslo universitetssykehus har så langt dekket utgiftene til ambulansepersonellet som deltar i gruppa, men synes det blir feil å gjøre det alene. Hvis dette skal være en nasjonal gruppe trengs et spleiselag, hvor for eksempel hvert helseforetak bidrar med 30-50.000 i året.

- Én ulykke koster mer! sier gruppa som sant er.

Gruppa ønsker mer tid til å spre erfaringene sine ut i landet. Per i dag er det noen som ønsker å bagatellisere ambulanseulykker i deres tjeneste.

Og enkelte jukser når de venter gruppa på besøk: Det hjelper ikke å montere skulderstropper etter at ulykken har skjedd. Erfarne øyne ser med en gang at dette kom på i etterkant.

Ambulanseulykkesgruppa:

består av Stein Erichsrud, Tore Wenaas og Liv Bråmark fra Statens vegvesen, og Trond Boye Hansen og Geir Engely som til daglig jobber Oslo og Akershus ambulansetjeneste. De to er spesielt valgt ut på grunn av sin interesse for sikkerhetstenkning i ambulansen.

Styringsgruppa består av Bjørn Jamtli fra Statens helsetilsyn, Erlend Sundland, ambulansesjef i Sør-Trøndelag og Klaus C. Ottersen fra Tønsberg trafikkstasjon.

Ambulanse involvert i ulykke? Ring ulykkesgruppa!