Hopp til hovedinnhold


Ambulansetjenesten i Vesterålen: Delta vurderer å politianmelde Nordlandssykehuset

Fagorganisasjonen Delta vurderer å gå til politianmeldelse av Nordlandssykehuset for brudd på arbeidsmiljøloven, samt varsel til Arbeidstilsynet. Samtidig åpner de for dialog med helseforetaket innen en bestemt frist, skriver Vesterålen Online (krever innlogging).
Det går fram av et brev fra fagorganisasjonen Delta til Nordlandssykehuset datert 3. september.
– Det varsles herved om politianmeldelse og varsel til Arbeidstilsynet om brudd på arbeidsmiljølovens grenser for bruk av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen. Å gå til politianmeldelse er ikke noe som er ønskelig fra Deltas side. Derfor sendes dette varselet slik at det gis mulighet for oss å komme i dialog med direktøren om mulig å finne løsning på de utfordringene som ambulansetjenesten i Vesterålen står overfor, skriver seniorrådgiver Eigil Horsdal i Delta i brevet, som er sendt i kopi til styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen.
Det går fram av brevet at de tillitsvalgte har tatt opp forholdene rundt bruk av overtid. De har bedt om møter med ledelsen uten å få svar. De er heller ikke gitt mulighet til å komme i dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger i forhold til den situasjonen de mener Nordlandssykehuset er kommet i.

Styremøte mandag

Styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, opplyser til Vol at han har fått en kopi av brevet fra Delta.
– Det er styremøte mandag og jeg ønsker ikke å kommentere saken før etter møtet, sier Odd Rober Enoksen til Vol lørdag.
I det to sider lange brevet fra Delta til Nordlandssykehuset, viser fagorganisasjonen frustrasjon over at tillitsvalgte og ansatte ikke gis mulighet til dialog med ledelsen når det gjelder de problemene de opplever med ambulansetjenesten. Det mener de står i kontrast til løfter fra ledelsen om at det skal tas tak i forholdene i ambulansetjenesten, uten at det skjer noe.
– Delta har fått dokumentert eksempler på overtid der en person hadde 1.057 betalte overtidstimer i 2017. I forhold til arbeidsmiljøloven utgjør dette 727 timer utover lovens grense for overtid når det ikke er søkt dispensasjon. Selv om det er gitt dispensasjon vil dette være langt utover lovens grenser. Det kan nevnes at vedkommende som dette gjelder hadde 548 betalte overtidstidstimer i 2018 frem til i oktober, da han ble sykemeldt på grunn av den belastningen dette medførte. I tillegg er vi gjort kjent med at flere ansatte hadde over 1.200 betalte overtidstimer i 2018 uten at dette ble gjort noe med fra arbeidsgivers side.
elta har gitt Nordlandssykehuset frist til 9. oktober. Dersom de ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen, vil de sende saken over til politiet og Arbeidstilsynet.
Les mer om saken hos Vesterålen Online (krever innlogging)