Hopp til hovedinnhold


Ambulansetjenesten i Gøteborg er snart i gang med slaghjelm

– Jo tidligere en hjerneslagpasient får rett behandling, desto større er muligheten for at pasienten blir helt frisk. På sikt håper vi at dette utstyret kan redde mange fra livslange handikapp, sier Mikael Elam, professor i klinisk nevrofysiologi ved Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU til Gøteborgs-Posten.

Mikrobølgehjelmen Strokefinder er utviklet av Elam og hans medarbeidere i samarbeid med forskere ved Chalmers. En studie ble da gjennomført inne på sykehuset med gode resultater. Siden det har mye hendt.
– Vi har fått støtte fra Vitenskapsrådet for en ny studie ute i ambulansene. Dessuten har vi innledet samarbeid med forskere i flere andre land. Internasjonalt er interessen veldig stor, sier Mikael Elam.
Om noen uker håper han at ambulanser som ruller i Gøteborg kan begynne å bruke hjelmen, som det siste året er forbedret og nå mer kan beskrives som en hodestøtte med antenner som felles ned.
Teknikken bygger på at svake mikrobølger sendes inn i hjernen mellom antennene. Ettersom hjernens ulike strukturer og substanser påvirker mikrobølgene på ulike måter går det å finne årsaken til slaget.
Et første mål er at omtrent 500 hjerneslagspasienter skal undersøkes allerede i ambulansen. Men som i dag kommer den endelige diagnosen til å stilles først når pasientene har gjennomgått CT-scanning.
– Det må gjøres ytterligere studier av flera forskergrupper før vår metode kan bli godkjent for beslutning om proppløsende behandling. Men før det kommer metoden til å gi verdifull støtte til ambulansepersonell for eksempel om hvilket sykehus de skal kjøre til, sier Mikael Elam.
For øyeblikket er det bare en mindre gruppe som rammes av hjerneinfarkt som får løst opp proppen med medisin, såkalt trombolyse. Årsaken er at det tar for lang tid før legene kan stille rett diagnose. Om hjerneslaget i stedet viser seg å være en blødning kan proppløsende medisin i stedet være livstruende.
Lars Rosengren, som er nevrolog og leder for Strokecentrum vest, hevder at den nye teknikken som er tatt i bruk av forskerne i Gøteborg kan bli epokegjørende.
- I framtiden kan vi kanskje behandle hjerneslagpasienter allerede i hjemmet. Jeg ser det som et paradigmskifte, et avgjørende medisinsk steg som er så viktig at det kan bli aktuelt for Nobelprisen, sier Lars Rosengren.
Les mer om saken hos Gøteborgs-Posten