Hopp til hovedinnhold


Ambulansetjenesten er på vei utfor stupet

– Da sparekniven ble svingt over sykehuset for fem–seks år siden, opplevde personellet at daværende leder tok grep. I dag er våre overordnede fraværende når det gjelder å sikre en forsvarlig ambulansetjeneste. Det er – ene og alene – årsaken til at personell og utstyr må hentes fra andre distrikt, sier paramedic Glenn Bjørkeng til iTromsø.
Bakgrunn: UNN må kutte 170 millioner og UNN må spare - ambulanser parkeres på grunn av sykdom 
Pressemelding fra UNN: UNN og ambulansetjenesten
Les ogsåAmbulansekrise på UNNUNN på sparebluss: Beredskapen er svekket og Følgene kan bli fatale
Bjørkeng ser med stor bekymring på utviklingen og tror at dette er begynnelsen på slutten for en fagmessig, god ambulansetjeneste i Tromsø.
– Når UNN-ledelsen henter ambulanser utenbys fra, flyttes problemet fra UNN til distriktet. Nylig opplevde vi at et sykehjem i byen ventet syv timer på ambulanse. Hva vil skje når eksempelvis Lyngen står uten og ber om hjelp fra oss, spør veteranen blant ambulansepersonellet i Breivika.

Får konsekvenser

Bjørkeng er ikke i tvil om at den nye situasjonen vil få konsekvenser og vil sette liv og helse i fare.
Han mener at problemene først og fremst skyldes dårlig ledelse. Dernest er tjenesten blitt skadelidende på grunn av alle innsparingstiltakene på UNN – noe som har pågått over mange år.

Hjelper AMK

Oppi alle problemene med å få byens ambulanser bemannet, må tjenesten avsette personell til AMK-sentralen. Det gjør at de gjenværende jobber uforsvarlig mye og at bruken av overtid har tatt av.
Bjørkeng er paramedic utdannet. Nå ser han at UNN-ledelsen tar fram de gamle kursplanene fra 1976 i kampen om å bemanne ambulansene. Det betyr opplæring i tre måneder.
– Mange helseforetak rundt om har som mål å ha minst en paramedic i hver ambulanse. I Tromsø går vi andre veien.

Fagutvikler

For bare seks måneder siden var Bjørkeng fagutvikler i halv stilling. Da han tok opp de alvorlige forholdene rundt beredskapen på UNN, fikk han sparken.
– På fritiden underviser jeg også i regi av Norsk Luftambulanse. Da møter jeg personer som reagerer sterkt på forholdene i Tromsø. Det gjør at ingen søker jobb hos oss.
Les mer om saken hos iTromsø