Hopp til hovedinnhold


Ambulansesprekk på 126 millioner

Administrerende direktør Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge forklarer det meste av overskridelsene med økte lønnskostnader og mer enn antyder at det i den tidligere private ambulansedriften skjulte seg massive brudd på arbeidsmiljøloven, ifølge Tidens Krav.
Gammelsæter sier årets budsjett på 547 millioner kroner bygger på en indeksregulering av kostnadene man hadde med både den private og offentlige driften, påplusset 35 millioner kroner til dekning av økte pensjonskostnader.
For øyeblikket ser altså denne rammen ut til å sprekke med hele 126 millioner kroner.

 Investeringer

Han viser også til at det har vært nødvendig å anskaffe 60 nye ambulanser, men kostnadene med å betale ned på lån til disse investeringene var ikke lagt inn i rammen.
– Dette er investeringskostnader som også de private driverne måtte tatt høyde for i anbudene hvis dette regimet skulle fortsatt, mener Gammelsæter.

Ny data

En tredje forklaring på kostnadssprekken er overgangen til offentlig tjenestepensjon. Et usikkert budsjettanslag på 35 millioner kroner viste seg å ende på 53 millioner kroner. På toppen kommer 10-15 millioner kroner i IKT-investeringer i digitalt journalsystem både i år og neste år.
Les mer om saken hos Tidens Krav