Hopp til hovedinnhold


Ambulansesjokk i Midt-Norge: – Det er grovt usolidarisk

En sjokkregning på 126 millioner kroner over budsjett ser ut til å bli resultatet etter at Helse Midt-Norge overtok ambulansedriften fra private drivere. Overlege Svein Erik Gisvold betegner pengebruken som grovt usolidarisk fordi den vil ramme pasientbehandlingen, ifølge TV2 Nyheter.
Les også: Hast er farlig - også med blålys og Skryt til tross for merforbruk
Fra årsskifte ble alle ambulansearbeidere i Midt-Norge offentlig ansatte helsearbeidere. De fleste hadde inntil da vært ansatt privat.
– Den største forandringen er at ting er satt litt mer i system. Alle stasjonene driftes av samme foretaket, sier ambulansearbeider Bente Kvernberg til TV 2.
Overgangen fra privat til offentlig tjeneste har imidlertid utløst en kostnadseksplosjon – budsjettoverskridelsen nærmer seg hele 126 millioner kroner.
Overlege ved St. Olavs Hospital Svein Erik Gisvold forteller at det ikke er bevilget friske penger.
Det betyr at de økte utgiftene må tas fra andre aktiviteter i Helse Midt-Norge.
– Det er grovt usolidarisk, fordi det går ut over andre pasienter og andre aktiviteter, sier Gisvold til TV 2.

Skylder på overtid og pensjon

– Det er en alvorlig situasjon som vi ikke kan fortsette med uten å ta tak, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Nils H. Eriksson.
Ledelsen i ambulanseforetaket skylder på økte pensjonskostnader og høy bruk av overtid.
– Vi har hatt et sviktende grunnlag å budsjettere på, og regnskap fra tidligere år var heller ikke tilgjengelig, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Håkon Gammelsæter.
NHO gjorde beregninger av de økte kostnadene og kom fram til – 126 millioner kroner.
Nå er spørsmålet hvor pengene skal tas fra.
Les mer om saken hos TV2