Om politiet vil vite om ambulansen var på utrykning eller ikke da den ble knipset av fotoboksen, må de dra ambulansesjef Trond Thoresen i Vestfold og Telemark hele veien til retten.

- Det er meningsløs tidsbruk at jeg må bruke arbeidstiden min til å dokumentere ambulansetjenestens lovlige virksomhet. Vi har knappe ressurser, og dette er noe jeg hverken kan eller vil prioritere, sier Thoresen til Aftenposten.no.

- Knipses daglig

I fjor kjørte ambulansene i de to fylkene 500.000 kilometer på utrykning. Hittil i år har de rundte 300.000 km med blålys og sirener.

Flere ganger i døgnet blinker det rødt når ambulansene kvister gjennom skogen av fotobokser langs E18.

Hver eneste gang kommer det brev fra politiet med spørsmål om dette var en utrykning eller vanlig syketransport.

Nå har Thoresen fått nok og sier stopp.

Dette er forøvrig ikke første gang ambulansesjefen går i klinsj med politimesteren i Vestfold om fotoboksene:

13. oktober 2000 trakk daværende politimester Svein Urdal ambulansesjef Thoresen til Tønsberg tingrett for å få et rettslig avhør fordi han hadde nektet å svare på 13 brev om ambulanser som var tatt av fotoboksene.

- Nå har vi på grunn av innsparinger mistet en halv sekretærstilling i ambulansetjenesten. Mandag skrev jeg brev til politimesteren i Vestfold og gjorde det klart at jeg bare vil forklare meg om ambulanser knipset av fotobokser i rettslige avhør. Automatiske fartskontroller er en uegnet kontrollform for utrykningskjøretøy, sier Thoresen.

- Lover svar

Visepolitimester Steinar Kaasa i Vestfold politidistrikt har ikke akkurat fått nattesøvnen ødelagt av ambulansesjefens krigserklæring:

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt brevet, og vil besvare dette direkte til brevskriver, sier Kaasa.

- 500 oslosaker i året

Ambulansene i Oslo og Akershus er "faste" kunder ikke minst hos fotoboksen på Ring 2 i Kirkeveien like utenfor Ullevål universitetssykehus.

Bare hittil i år har politiet krevd svar på 220 brev etter at Oslo-ambulansene har gått i boksene. I hvert enkelt tilfelle må sjåføren skrive en rapport som sendes politiet:

- Vi har forståelse for at politiet må ha et eller annet system der de følger opp at ambulansene faktisk er under utrykning når de blir registrert i fotoboksene, men dagens system er etter vårt syn for omfattende og variabelt. Vi kunne ønske oss at det i større grad ble tatt stikkprøver for å få ned antallet saker, sier direktør Arild Østergaard ved Prehospital divisjon ved Ullevål universitetssykehus.

Østergaard sier også at sjåførene kan finne det stressende å ha fokus på hvor det blinker under utrykning, for senere å kunne dokumentere dette.

- Sjekker alle

Politioverbetjent Egil Jørgen Brekke ved Trafikk-korpset ved Oslo politidistrikt sier at de praktiserer likhet for loven og krever svar fra alle nødetater som blir tatt i fotoboksene:

- Vi sjekker både om sjåføren er godkjent for å kjøre utrykning, og om det er gikk ordre om å kjøre utrykning. Når det gjelder politiet tar vi også stikkprøver i operasjonsloggen for å se om det er samsvar mellom tjenestemannens rapport og de fakta som er notert på operasjonssentralen, sier Brekke.