Hopp til hovedinnhold


Ambulansesjefen i Vestre Viken trekker seg

Bjørn Trygve Hammer, avdelingssjef for ambulansetjenesten i Klinikk for prehospitale tjenester i Vestre Viken, har i dag valgt å trekke seg fra stillingen. 
Arne Aas Karlsen er konstituert i stillingen inntil en ny avdelingssjef er ansatt. Stillingen lyses ut umiddelbart.
Hammer har fungert som ambulansesjef de siste fire-fem årene. Årsaken til at han trekker seg er ukjent.
Hammer har vært med på tøffe tak i ambulansetjenesten. Blant annet aksjonen den 22. juli - 2011, da massakren på Utøya fant sted i Vestre Vikens område.
Det er en kjent sak at økonomien i Vestre Viken er svært anstrengt, og det har vært diskutert om man skal redusere antall ambulanser. Det har vært sterk motstand mot dette i tjenesten, og styret sa også nei til dette i vår.
Det ble vedtatt at ambulansetilbudet skal utredes, men ikke med henblikk på en reduksjon i antall ambulanser. 
Dette ble ordlyden i vedtaket: »Styret ber om at det iverksettes en gjennomgang av prehospitale tjenester med henblikk på et fortsatt godt faglig tilbud. Det gjøres rede for konsekvenser av eventuelt foreslått endringer i forhold til kvalitet og økonomi».
Tidligere om Vestre Viken: Vurderer nedleggelse av ambulansen og Kan miste to ambulanser
Les mer: Vil heller styrke ambulansetjenesten og Opprørt over ambulansekutt