Hopp til hovedinnhold


Ambulansesaken: Ikke enige ennå

Helse Midt-Norge holdt i dag styremøte, hvor blant annet videre håndtering av ambulansesaken i Midt-Norge var siste punkt på dagsorden. I etterkant signaliser de på nettsidene at privat drift er en forutsetning videre, men ingenting konkret om hvordan de skal løse situasjonen som har oppstått.

helsemidt114_450Helse Midt-Norge holdt i dag styremøte, hvor blant annet videre håndtering av ambulansesaken i Midt-Norge var siste punkt på dagsorden. I etterkant signaliser de på nettsidene at privat drift er en forutsetning videre, men ingenting konkret om hvordan de skal løse situasjonen som har oppstått.

Les også: - Blir ambulansetjeneste i Midt-Norge i morgen også

Bakgrunn: Uprofesjonell anbudshåndtering

Orienteringen:
"Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre de prosesser som er nødvendige innenfor lov og forskrift for å kunne opprettholde gode og trygge prehospitale tjenester til befolkningen innenfor områdene som i dag betjenes av Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap.

Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at dette arbeidet tar utgangspunkt i styrets tidligere vedtak om drift av ambulansetjenester (Sak 99/06). Administrerende direktør vil holde styret orientert på egnet måte."

Hvilke grep ser du for deg videre nå som du har fullmakt til å gjennomføre de nødvendige prosesser?
-
Nei, ingen andre grep enn det som allerede er skissert. At vi gjennomfører samtaler og forhandlinger med Inntrøndelag og NTS. Hva vi kommer fram til vil være førende for grepene videre. Om det blir nye anbud er altså ikke avklart, sier Bjørn Erikstein, direktør i Helse Midt-Norge etter møtet.

Styrevedtaket signaliserer også at en overtakelse av prehospitale tjenester for helseforetaket er uaktuelt?
- Bakgrunnen for det er at hvis vi bryter kontrakten med disse driverne og tar det inn til oss, så kan vi få erstatningskrav, og vi risikerer å komme i en erstatningsposisjon som er uoversiktlig. Vi har jo også andre tilbydere som har signalisert at de ønsker erstatning. Når avtalene vi har nå går ut vil vi evaluere om vi skal ta de prehospitale tjenestene tilbake, eller legge det ut på anbud.

Dialog, men ingen enighet
Den siste uken har alle parter signalisert at de har trengt dialog for å komme til enighet. Så langt er det ingenting som tyder på at noen endelig enighet er oppnådd.

- Vi har hatt en grei dialog i uka som har gått, sier Odd Ivar Løvhaugen, direktør i NTS. - Men det er ingen konklusjon på en løsning. Det gjenstår en del. Så i løpet av en uke nå må vi se om vi blir enige om noe.

I og med at ekstrabevilgningene til Inntrøndelag Ambulanse og NTS Ambulanse er stoppet, medfører det at virksomhetene nå går med underskudd.

- Vi er enige om at vi er uenige om kontraktenes status. Vi mener at det skriftlige gjelder, og at det andre er ulovlig, sier Erikstein. - Det er det som er det ulykksalige, at man mener at dette er ulovlig statsstøtte. Fri konkurranse er viktig i EU, og det veier tungt. Det må vi ta hensyn til.

Helse Midt-Norge virker nå mest opptatt av den juridiske linedansen, og det å gjøre ting korrekt etter boka.

Når det gjelder tilbakebetaling av ekstrabevilgningene sier Erikstein: - For å si det litt pompøst. Det er Norge som stat som kan be dem betale tilbake, men det vil nok ikke Norge som stat ta initiativ til.

Uenig om lovlighet
- Det er klart at en million mindre i utbetalinger i måneden gir et negativt resultat for oss. Vi ser jo selvfølgelig helst at vi fortsetter dagens avtale som vi mener er lovlig, gyldig og bindende. Det har vært et hardt arbeid å få ambulansetjenesten opp og gå, og det er synd at babyen kastes ut med badevannet, sier Løvhaugen.

Han mener også at Forbruker og administrasjonsdepartementet (FAD) eller EFTAs overvåkningsorgan ESA er de som har myndighet til å avgjøre om ekstrabevilgningene er ulovlig statsstøtte, og ikke Helse Midt selv.

På spørsmål til Erikstein om de vil få FAD eller ESA til å se på om ekstrabevilgningene er ulovlig statsstøtte eller ikke, sier han følgende:

- Det er ESA som er den institusjonen i Europa som har den kompetansen, men det kan jo også bringes innenfor det norske rettssystemet. Vi har ingen planer om å bringe saken videre.

Kjedelig situasjon
- Alle sier de er fornøyd med ambulansetjenesten, og at den aldri har vært så bra som nå, så det er synd at vi skal komme i denne situasjonen, avslutter Løvhaugen.

Partene i saken jobber for å finne en løsning uten å gå til retten. Det kan virke som Helse Midt-Norge nå ønsker at driverne selv ber seg løst fra kontrakten, slik at et nytt anbud kan foretas uten rettslige etterspill.