Hopp til hovedinnhold


Ambulansesaken: Almlids rolle

Adresseavisens forside fredag 16. januar: "Har medansvar i ambulansesaken".

Kolbjørn Almlid

Adresseavisens forside fredag 16. januar: "Har medansvar i ambulansesaken".

Tre artikler over fire sider, samt en tidslinje tar for seg hvilken rolle Almlid har spilt i forhandlingene med Namsos Trafikkselskap (NTS) og Inntrøndelag Ambulanse (IA) om ekstrabevilgninger.

Det avgjørende punktet er at Almlid som styreleder i Helse Midt-Norge (HMN) ikke kan være med på forhandlinger som administrasjonen gjør, da han vil være inhabil når styret deretter skal behandle saken i styremøte.

8. juli hadde daværende administrerende direktør Jan Eirik Thoresen og Kolbjørn Almlid møter med NTS og IA etter tur, hvor selskapene presenterte hvor mye de trengte i ekstrakompensasjon for å kunne drive.

Det er ulike oppfatninger om hva dette møtet kan betraktes som. Var det et forhandlingsmøte eller et orienteringsmøte? Kolbjørn Almlid argumenter for at det var et orienteringsmøte, Jan Eirik Thoresen sier til Adressa at dette var et møte hvor de to selskapene la fram sitt syn på sin vanskelige situasjon, mens IAs eier Bjørn Egil Wibe betrakter det som et rent forhandlingsmøte.

- Dette var helt klart et forhandlingsmøte. Formålet med møtet var at vi skulle kom fram til hvor stor tilleggskompensasjon vi skulle få - altså den endelige kontraktssummen.

Ifølge Kvale-rapporten skulle det ved dette møtet foreligge en presentasjon til en fremforhandlet forslag til løsning. Dette avviser Odd Løvhaugen, direktør i NTS overfor Adresseavisen, men vil heller ikke beskrive møtet som et forhandlingsmøte.

Men mellom 25. juni og 8. juli var det heller ingen forhandlinger i følge Adressa, mens det kom et endelig vedtak i saken 10. juli.

For øvrig blir Kvale-rapporten kritisert i Adresseavisen. Den skal være en uavhengig gransking av saken, men det er bare ansatte i Helse-Midt-systemet som er intervjuet. NTS og IA har ikke blitt spurt om sin versjon av Kvales advokater.

Les saken i Adressa: Deltok på avgjørende ambulansemøte

Kolbjørn Almlid svarer Adressa: - Dette var ikke et forhandlingsmøte!

Politisk redaktør i Adresseavisen: Almlids ansvar. "Styreleder Kolbjørn Almlid kan ikke definere seg bort fra et medansvar i ambulanseskandalen."