Hopp til hovedinnhold


Prio 2-turer skal raskere fram

Regionen arbeider med å redusere responstiden for ikke-akutte utrykninger. Utrykningsambulanser lever opp til målsettingen, oppgir Region Hovedstaden i Danmark etter en større omlegging av beredskapen.

Regionen arbeider med å redusere responstiden for ikke-akutte utrykninger. Utrykningsambulanser lever opp til målsettingen, oppgir Region Hovedstaden i Danmark etter en større omlegging av beredskapen.

Bakgrunn: Historisk omlegging av prehospital beredskap i Danmark

Mer: Kaos i Danmark

Avviser kritikken av ny beredskap

Massiv kritikk av ambulanseberedskap i Danmark

For kjøring uten utrykning (prio 2) arbeider regionen for å redusere responstiden, slik at 90 prosent av alle turer når frem innen 25 minutter.

Tallene for de ti første dagene viser at responstiden i øyeblikket ligger omkring 30 minutter.

Tabell: Responstider for ikke-akutt kjøring (prio 2)


Dato

1. sep 09

2. sep. 09

3. sep. 09

4. sep. 09

5. sep. 09

Mediantid*

20:13

14:54

14:52

14:30

12:58

90 % af alle kørsler

38:17

30:12

33:08

34:31

28:47

Antal kørsel 2

228

158

185

220

158

Dato

6. sep. 09

7. sep 09

8. sep. 09

9. sep. 09

10. sep. 09

Mediantid*

12:34

09:23

09:59

13:45

13:14

90 % af alle kørsler

29:54

23:44

20:26

35:06

30:56

Antal kørsel 2

153

207

183

212

197


Nye tall viser at akutturer generelt når frem innenfor den fastsatte tid.

Regionens servicemål er at 90 prosent av akutturene (prio 1)skal være fremme innen 13 minutter. Den målsettingen nådde ikke regionen den første dagen, men generelt når ambulansene frem innenfor den fastsatte tiden, når man ser på responstidene de etterfølgende tolv dagene.

Region Hovedstaden har fokus på at responstidene skal forbedres og stabiliseres innenfor servicemålet, skriver Region Hovedstaden på sine nettsider.

Tabell: Responstider for akutturer


Dato

1. sep 09

2. sep. 09

3. sep. 09

4. sep. 09

5. sep. 09

6. sep. 09

Mediantid*

09:10

07:06

06:43

06:45

06:38

06:33

90 % af alle kørsler

15:26

13:59

12:58

11:40

12:42

11:46

Antal akutte kørsel 1

870

742

812

824

655

532

Dato

7. sep. 09

8. sep. 09

9. sep. 09

10. sep. 09

11. sep. 09

12. sep. 09

13. sep. 09

Mediantid*

07:17

06:37

06:30

06:04

06:18

06:43

05:39

90 % - percentil

11:04

09:31

13:41

10:08

11:48

10:40

10:11

Antal kørsel 1

448

438

537

427

476

444

397

* Mediantid vil si,at 50 % av turene når frem innenfor den angitte tiden.

Les saken på Region Hovedstadens nettsider:

Ambulancer med udrykning lever opp til målsætningen

Ambulancer uden utrygning skal hurtigere frem