Hopp til hovedinnhold


Ambulanser på ville veier

AMK Sørlandet har tatt i bruk et nytt kartprogram som sender ambulanser til gal adresse. Nå vurderer sykehuset å gå tilbake til gammelt system.

AMK har tatt i bruk et nytt kartprogram som sender ambulanser til gal adresse. Nå vurderer sykehuset å gå tilbake til gammelt system, skriver Agderposten.

Tillitsvalgte ved sykehuset i Arendal har sendt brev til sykehusstyret hvor de uttrykker bekymring for pasientsikkerheten som følge av at det nye kartprogrammet som ble innført 1. januar 2011 ikke fungerer.

I brevet pekes det på at systemet er innført for fort, at det er forhastet og ansatte opplever utrygghet.

– Ansatte har heller ikke fått opplæring i forkant, men fikk beskjed om å lese seg til brukerveiledningene på egen hånd, står det i brevet.

De tillitsvalgte understreker at det gamle systemet som ble brukt fungerte ble tatt bort uten at det ble innført back-up av noe slag.

– Vi tar problemet veldig alvorlig og ser nå på muligheten for at vi kan gå tilbake til det gamle systemet, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

Skylder på dårlig tid

Fordi lisensen for det gamle kartprogrammet gikk ut til nyttår, ble det besluttet ved AMK at det nye systemet som er utviklet av tidligere AMK-leder skulle tas i bruk fra 1.januar.

- Vi ser nå at vi har hatt for dårlig tid til å teste ut programmet, sier klinikksjef Ole Georg Viromrud ved Kirurgisk klinikk Sørlandet sykehus.

Nå skal sykehuset vurdere om det er mulig å gå tilbake til det gamle programmet.

- Da kan vi bruke et år på å utprøve dette nye programmet som er utviklet ved AMk ved Sørlandet sykehus, sier Viromrud.

Han beklager at innføringen av nytt program skjedde raskt og uten at de ansattes representanter har vært med i prosedyrene, slik de skal.

Les hele saken i Agderposten